Globala byggbolaget Brookfield Multiplex väljer IFS Applications

IFS meddelar att det internationella bygg- och anläggningsbolaget Brookfield Multiplex har valt IFS Applications som sitt projektbaserade affärssystem. Kontraktet avser inledningsvis 1 750 användare av en rad olika funktionsområden inom IFS Applications. Avtalet inkluderar licenser och tjänster till ett värde om 4 miljoner australiska dollar.

Australiska Brookfield Multiplex är verksamt i åtta länder och har 3 368 anställda. Företaget har vunnit fler än 500 priser och har utfört 793 projekt till ett värde av 54 miljarder dollar. Större projekt inkluderar Trump International Hotel and Tower i Toronto, Fiona Stanley Hospital i Australien, Strata SE1 i London samt Dubai Marina.

IFS Applications kommer inledningsvis att användas för att hantera ett antal affärsområden som exempelvis kontrakt och produktportfölj, projektlönsamhet, underhåll, ekonomi och rapportering. Dessa och andra affärsområden gör det möjligt för företaget att konkurrera om stora, internationella projekt. IFS Applications kommer att hjälpa Brookfield Multiplex att dra nytta av sin globala kompetens och sina resurser för att vinna och leverera projekt. Lösningen består dessutom av IFS Touch Apps, e-faktura, CRM, IFS Talk samt systemstöd för hälsa, säkerhet och miljö. Implementeringen kommer att drivas av IFS Australia med start i juli 2013.

– IFS kan hjälpa globala byggbolag av denna storlek att hantera projekt på ett lönsamt sätt, samarbeta med leverantörer samt öka kundnöjdheten. Vi kan dessutom säkra en lyckad implementering då vi redan har bevisat vår kompetens genom vårt arbete med Brookfield Multiplex moder- och systerbolag i Storbritannien, Nord- och Sydamerika, säger Rob Stummer, VD, IFS Australia.

Bygg- och anläggningsbranschen är en av IFS prioriterad marknad. IFS erbjuder en komplett och integrerad affärslösning som hanterar kontraktets fullständiga livscykel: design, anskaffning, tillverkning, anläggning, konstruktion och installation, driftsättning, underhåll och service, reservdelar och logistik, reparation, renovation och avveckling.

Lösningen inkluderar funktionalitet för kontrakt- och projektstyrning, riskhantering, projektbudgetering och
-prognos, ekonomistyrning och projektredovisning, resursplanering, schemaläggning och optimering, underhåll, reservdelshantering, mobila lösningar för servicetekniker samt ärendehantering med stöd för servicenivåavtal, allt integrerat med personal- och dokumenthantering. IFS kunder inom branschen inkluderar Alliance Contracting, Brierty, Contiga, Hertel, Debut Services, Fabcon, Babcock Group, Agility Group, Heerema Fabrication Group, Clancy Docwra, Damen Shipyards, Seadrill, Eltel Networks och Infratek. 

Contact Information
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
mark.boulton@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om Brookfield Multiplex
Brookfield Multiplex bygger storskaliga byggnader och infrastrukturprojekt i Australien, Mellanöstern, Europa, Indien och Kanada.

Företaget grundades 1962 och har levererat nästan 800 projekt värda mer än 52 miljarder dollar. Företagethar kompetens inom bostadshus, hälsovård, kommersiella anläggningar, skolor samt inom kostruktionsinfrastruktur.  

Brookfield Multiplex har tilldelats fler än 500 branschpriser och är känt ör att leverera på i tid och inom budget. Genom at tänka som en ägare och förstå klientens behov säkrar företaget framgångsrika projekt som skapar värde för kunden.

Om IFS
IFS™ är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt.  IFS har över 2100 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2013 kl. 09.45.

Taggar: