Helsingfors Energi väljer IFS Applications 8

IFS meddelar att Helsingfors Energi, ett av de största energibolagen i Finland, har valt IFS Applications™ 8 för att effektivisera affärsprocesser inom ekonomistyrning och projekthantering. Avtalet omfattar licenser och tjänster till ett värde om cirka 1,5 miljoner euro.

Helsingfors Energi, som levererar elkraft till 400 000 kunder, var i behov av ett nytt centralt affärssystem för att optimera och konsolidera affärskritiska processer. Efter en omfattande offentlig upphandlingsprocess valde Helsingfors Energi IFS Applications.

– Vi valde IFS på grund av företagets långa erfarenhet inom energibranschen samt IFS-konsulternas detaljkunskap inom vår sektor. IFS Applications 8 erbjöd bäst stöd för ekonomistyrning och projekthantering i en och samma lösning, något som kommer att hjälpa oss att uppnå våra affärsmål, säger Kauno Kaija, Group Services Director, Helsingfors Energi.

– Vi har levererat lösningar till energisektorn sedan 1983 och vi är övertygade om att Helsingfors Energi kommer att dra nytta av vår branscherfarenhet. Vi är glada över att samarbeta med ännu ett ledande finskt energibolag och ser fram emot ett produktivt samarbete, säger Tapani Pohjonen, VD, IFS Finland.

IFS-lösningen som Helsingfors Energi har köpt inkluderar stöd för ekonomistyrning och projekthantering. Implementeringen väntas vara klar under våren 2014.

Energibranschen är ett av IFS prioriterade marknadssegment. Sedan företaget grundades har IFS utvecklat och levererat branschlösningar till sektorn för att stödja service och underhåll, projektstyrning samt hantering av anläggningar genom hela livscykeln. IFS lösningar stödjer alla affärskritiska processer med integrerade system för bland annat projekt, logistik, anläggnings- och arbetshantering, service- och kontrakthantering, hållbarhet, ekonomistyrning, personalhantering och dokumenthantering. IFS Applications är kostnadseffektivt och skalbart och används i storskaliga koncernimplementeringar samt som speciallösning.

Tack vare världsledande energifokuserad funktionalitet, en flexibel arkitektur samt en specialinriktad, professionell arbetsgrupp är IFS en ledande aktör med kunder som Three Gorges, National Hydroelectric Power Corporation, Brookfield Renewable Power, Mälarenergi, Horizon Utilities, Torresol, Barking Power, PKE, France Telecom, B Sky B, TenneT och Vantaa Energy. IFS är dessutom ledande inom kärnkraftsbranschen med kunder i Sverige (E.On OKG, Vattenfall Forsmark, Ringhals), Sydafrika (PBMR) samt Kina (Sanmen, Shandong och Qinshan).

Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
press@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om Helsingfors Energi
Helsingfors Energi är ett av Finlands största energiföretag och säljer elenergi till ca 400 000 kunder i Finland samt täcker över 90 procent av huvudstadens uppvärmningsbehov med fjärrvärme. Helsingfors Energi producerar och säljer fjärrkyla, som expanderar kraftigt i Helsingfors.

I Helsingfors Energis serviceutbud ingår planering, projektering och underhåll av energiproduktions- och energidistributionssystem. Helsingfors Energi ansvarar också för utebelysningen i Helsingfors. Mer information finns på www.helen.fi

Om IFS
IFS™ är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt. IFS har över 2100 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013 kl. 15.15.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.

Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi valde IFS på grund av företagets långa erfarenhet inom energibranschen samt IFS-konsulternas detaljkunskap inom vår sektor. IFS Applications 8 erbjöd bäst stöd för ekonomistyrning och projekthantering i en och samma lösning, något som kommer att hjälpa oss att uppnå våra affärsmål.
Kauno Kaija, Group Services Director, Helsingfors Energi.