IFS Applications 10 lanseras med helt ny användarupplevelse och över 500 förbättringar

  • Fantastisk grafik och nya interaktionsmönster gör användare ännu mer produktiva, oavsett hur de väljer att använda IFS Applications 10
  • Nya, innovativa funktioner – bland annat en AI-baserad chatbot och förbättrade funktioner för servicefokuserade verksamheter – plus hundratals funktionsförbättringar inom alla områden
  • Fortsatt fokus på kundens behov: IFS Applications 10 tillgängligt i molnet och lokalt

Idag lanserar IFS, den globala affärssystemleverantören, den senaste versionen av affärssystemet IFS Applications™ 10IFS World Conference i Atlanta. Systemet är byggt för att företag ska kunna dra nytta av disruptiva trender som automation, IoT samt ökad tjänsteförsäljning och hjälper företag att koppla verksamheten till en digital miljö.

Några av nyheterna i IFS Applications 10:

  • IFS Aurena: En toppmodern, browserbaserad användarupplevelse med ett intuitivt gränssnitt. IFS Aurena sätter konsumenten i första rummet för att öka produktiviteten och engagemanget hos de anställda. Såväl användare inom business-to-business som övriga användare kommer att ges tillgång till IFS Aurena, som kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt med hjälp av IFS koncept för ständigt uppdaterade företagsapplikationer.
  • AI/interaktion mellan människa-maskin: Baserad på artificiell intelligens (AI) lanseras IFS Aurena Bot som en del av IFS Applications 10. Lösningen gör det möjligt för användare att interagera med systemet via antingen tal eller text på ett naturligt och effektivt sätt. IFS Aurena Bot kan användas av både chefer och övriga användare för att ställa frågor och hantera exempelvis frånvarorapporter och ledighetsansökningar. IFS Aurena Bot kan användas via en rad populära kommunikationsverktyg, som Skype, Skype For Business och Facebook Messenger, men även inom IFS Aurena.
  • Servicecentrerade funktioner: IFS Applications 10 innehåller en rad stora satsningar riktade mot serviceinriktade organisationer; i synnerhet för tillverkare med servicebehov och eftermarknadshantering samt serviceföretag i behov av en integrerad lösning skräddarsydd för just deras affärsmodell. Bland de större uppdateringarna inom detta område är möjligheten att hantera servicearbeten och offerter direkt i CRM-modulen, förbättrat stöd för arbeten där flera personer är involverade eller som fördelats över flera insatser och fortsatt satsning på IFS Mobile Work Order. Ävenbättre hantering och visualisering av behov och användning, kostnadskontroll och WIP-bokföring tillsammans med nya funktioner för att möta kunden under hela servicelivscykeln och hantera externa entreprenörer finns bland förbättringarna.
  • Behovsdriven MRP (DDMRP): DDMRP är en förlängning av traditionell MRP (Material Requirements Planning) som hjälper företag hantera dagens utmaningar orsakade av korta produktlivscykler, långa ledtider och stora variationsbehov. Genom att introducera strategiska lagerbuffertar kan företagens ledtider reduceras och bli mer behovsdrivna istället för att förlita sig på osäkra prognoser. IFS inbyggda lösning har validerats och godkänts av Demand Driven Institute, vilket understryker IFS möjligheter till kostnadseffektiva implementeringar.
  • Tillverkningsfunktionalitet: Den nya versionen har utrustats med stora förbättringar inom processtillverkning, bland annat genom utökade möjligheter till spårning, kvalitetskontroll, recept- och formelhantering, satsbalansering, omarbetningar samt handelshantering. De utökade funktionerna förstärker tillverkarens möjlighet att utnyttja den digitala transformationen för högre effektivitet.
  • Förbättringar för globala affärer: För att kunna erbjuda utökad support för globaliserade företag innehåller IFS Applications 10 en helt ny motor för global skattehantering, flerföretagsfunktioner och robust stöd för parallella huvudböcker.
  • Moderna och molnvänliga API:er: Öppna API:er organiserade efter mikrotjänster, byggda efter de senaste RESTful-principerna och OASIS oData-standarden gör det enkelt att integrera data och processer i IFS Applications 10 med IoT- och AI-tekniker, Microsoft Office365 och de flesta andra moderna moln- och SaaS-lösningar.

”Vi är enormt glada över att lansera IFS Applications 10, som byggts för att hjälpa våra kunder kapitalisera på stora trender som automation, uppkopplade enheter och en ökad tjänsteförsäljning,” säger IFS vd Darren Roos. ”Den nya versionen har utvecklats i nära samarbete med våra kunder och för med sig en enorm mängd innovationer som kommer ge maximal affärsnytta från första dagen.”

IFS CTO Dan Matthews tillägger: “Den nya versionen innehåller över 500 nya funktioner och förbättringar, bland annat ett helt nytt användargränssnitt och kraftfulla funktioner för serviceinriktade organisationer. Allt är designat för att hjälpa användarna komma närmare affärsidén och koppla personer och processer mot en modern digital miljö. Genom att kombinera funktionerna i IFS Applications 10 med nya innovationer som IoT och lagerbaserad applikationsarkitektur kan vi erbjuda verkligt unika affärslösningar.”

IFS Applications 10 har redan implementerats av fem pilotkunder som fått utvärdera systemet. Kunderna representerar en rad branscher och geografiska områden: Chief Industries Inc. (USA), Hexpol (Sverige), Portsmouth Aviation (Storbritannien), Volac (Storbritannien) och Valmont Industries (USA).

Neville Chapman, Business development director på Volac, kommenterar den nya versionen: ”En av de stora fördelarna med IFS Applications 10 har varit den nya användarupplevelsen, IFS Aurena, som gör det möjligt för användare att jobba effektivt oavsett vilken enhet de använder eller tid på dygnet. Tillsammans med IFS Lobby kan användarna nu komma åt den information de behöver på ett enkelt sätt. Vi utvecklar visuella strategiska KPI-paneler som hämtar data direkt från IFS och som låter oss dyka djupt ner i relevant information. Genom att använda dessa paneler tillsammans med relevanta Lobby-översikter kommer vi kunna få ut reella värden ur våra systeminvesteringar. Arbetet med IFS pilotprogram har gjort att vi kan påverka utvecklingen av produkten, vilket har varit en väldigt positiv upplevelse och vi ser fram emot fortsättningen på vårt långvariga samarbete.”

IFS Applications 10 har även rönt tidiga kommersiella framgångar genom större affärsöverenskommelser med det franska postföretaget La Poste, det global säkerhets- och försvarsföretaget Saab, det ledande svenska kafferosteriet Löfbergs Lila, schweiziska mikromotorproducenten maxon motor och norska virkesföretaget Bergene Holm AS, för att nämna ett fåtal.

IFS Applications 10 finns tillgängligt som en molnbaserad tjänst, mjukvara som tjänst (SaaS) och som lokal version.

Anders Lundin, PR Manager for IFS Strategic Marketing and Communications. Telefon: 46 8 58 78 45 00, press@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare och den mest rekommenderade inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Media

Media