IFS återköper egna aktier

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2012 har styrelsen i Industrial and Financial Systems, IFS AB ("IFS"), (XSTO: IFS), beslutat att återköpa högst 250 000 B-aktier i IFS, motsvarande cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget, till ett sammanlagt belopp om högst 25 miljoner kronor.

Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökad möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpen kommer att genomföras på Nasdaq OMX Stockholm i enlighet med gällande regler, till pris inom det aktuella intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid förvärvstidpunkten, förutsatt att priset inte överstiger det högre av kursen för det senaste oberoende avslutet och den högsta gällande oberoende köpkursen. Återköpen kommer att ske så snart som möjligt under perioden 20 juli 2012 till och med 25 september 2012, med beaktande av enligt lag gällande begränsningar.

Det totala antalet aktier av samtliga serier i IFS uppgår till 25 380 922. IFS innehav av egna aktier per den senaste handelsdagen, 19 juli 2012, uppgick till totalt 472 434 B-aktier.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2 000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2 800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2012 kl. 18.00.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera