IFS Bokslutskommuniké 2009

Starkt resultat och kassaflöde under det fjärde kvartalet

OKTOBER—DECEMBER 2009 (FJÄRDE KVARTALET) Nettoomsättningen uppgick till 750 Mkr (744). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 116 Mkr (105). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 96 Mkr (25). JANUARI—DECEMBER 2009 (HELÅR) Nettoomsättningen förbättrades till 2 605 Mkr (2 518). Rörelseresultatet, EBIT, förbättrades till 198 Mkr (154). Kassaflödet efter investeringar förbättrades till 186 Mkr (98). Resultat per aktie efter full utspädning uppgick till 4,57 kr (3,51). Föreslagen utdelning för 2009 om 2,00 kr per aktie (1,25).

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar