IFS bokslutskommuniké 2012

Stadig uppgång men långsammare än väntat

oktober–december 2012 (fjärde kvartalet)
Licensintäkterna uppgick till 183 Mkr (166), en ökning med 11 procent valutajusterat.
Underhållsintäkterna uppgick till 231 Mkr (220), en ökning med 6 procent valutajusterat.
Konsultintäkterna uppgick till 353 Mkr (355), en ökning med 1 procent valutajusterat.
Nettointäkterna uppgick till 769 Mkr (745), en ökning med 4 procent valutajusterat.
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 129 Mkr (126).
Kassaflöde efter investeringar uppgick till 55 Mkr (18).
Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 3,70 kr (3,31).

januari–december 2012 (helår)
Licensintäkterna uppgick till 467 Mkr (431), en ökning med 8 procent valutajusterat.
Underhållsintäkterna uppgick till 909 Mkr (823), en ökning med 10 procent valutajusterat.
Konsultintäkterna uppgick till 1 283 Mkr (1 311), en minskning med 2 procent valutajusterat.
Nettointäkterna uppgick till 2 676 Mkr (2 576), en ökning med 4 procent valutajusterat.
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 195 Mkr (233).
Kassaflöde efter investeringar uppgick till -41 Mkr (94).
Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 5,27 kr (5,96).
Utdelning för 2012 föreslås till 3,50 kr per aktie (3,50).

Framtidsutsikter
För 2013 förväntar IFS stark licenstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2 000 kunder, är verksamt i ca 60 länder och har 2 800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor. Mer information finns på www.IFSWORLD.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2013 kl. 8.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, 583 30 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera