IFS bokslutskommuniké 2013:

stark licenstillväxt

oktober–december 2013 (fjärde kvartalet)
Licensintäkterna uppgick till 208 Mkr (183), en ökning med 19 procent valutajusterat.
Underhållsintäkterna uppgick till 239 Mkr (231), en ökning med 6 procent valutajusterat.
Konsultintäkterna uppgick till 341 Mkr (353), en minskning med 1 procent valutajusterat.
Nettointäkterna uppgick till 790 Mkr (769), en ökning med 6 procent valutajusterat.
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 164 Mkr (131).
Kassaflöde efter investeringar uppgick till 83 Mkr (55).
Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 4,99 kr (3,70).

januari–december 2013 (helår)
Licensintäkterna uppgick till 534 Mkr (467), en ökning med 19 procent valutajusterat.
Underhållsintäkterna uppgick till 924 Mkr (909), en ökning med 5 procent valutajusterat.
Konsultintäkterna uppgick till 1 276 Mkr (1 283), en ökning med 3 procent valutajusterat.
Nettointäkterna uppgick till 2 740 Mkr (2 676), en ökning med 6 procent valutajusterat.
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 204 Mkr (200).
Kassaflöde efter investeringar uppgick till 120 Mkr (-41).
Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 5,72 kr (5,39).
Utdelning för 2013 föreslås till 3,50 kr per aktie (3,50).

Framtidsutsikter
För 2014 förväntar IFS stark licenstillväxt och ett betydligt förbättrat rörelseresultat.

Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
press@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt. IFS har över 2 100 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2 600 anställda. Nettoomsättningen 2013 uppgick till 2,7 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com
Följ IFS på Twitter: @ifsworld.
Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: blogs.ifsworld.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2014 kl. 8.00.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/