IFS bokslutskommuniké 2014

Betydligt förbättrat resultat

oktober–december 2014 (fjärde kvartalet)

 • Licensintäkterna uppgick till 185 Mkr (207), en minskning med 15 procent valutajusterat.
 • Underhållsintäkterna uppgick till 274 Mkr (234), en ökning med 11 procent valutajusterat.
 • Konsultintäkterna uppgick till 402 Mkr (337), en ökning med 14 procent valutajusterat.
 • Nettointäkterna uppgick till 867 Mkr (782), en ökning med 5 procent valutajusterat.
 • Justerat EBITDA uppgick till 135 Mkr (126). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 117 Mkr (162).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 97 Mkr (74).
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 4,32 kr (4,99).

januari–december 2014 (helår)

 • Licensintäkterna uppgick till 558 Mkr (535), en ökning med 1 procent valutajusterat.
 • Underhållsintäkterna uppgick till 1 037 Mkr (902), en ökning med 11 procent valutajusterat.
 • Konsultintäkterna uppgick till 1 427 Mkr (1 256), en ökning med 11 procent valutajusterat.
 • Nettointäkterna uppgick till 3 034 Mkr (2 704), en ökning med 9 procent valutajusterat.
 • Justerat EBITDA uppgick till 365 Mkr (279). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 275 Mkr (202).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 269 Mkr (122).
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 8,45 kr (5,72).
 • Utdelning för 2014 föreslås till 4,50 kr per aktie (3,50).

Framtidsutsikter
För 2015 förväntar IFS god tillväxt i både licensintäkter och rörelseresultat.

Oliver Pilgerstorfer, Corporate Communications. Telefon: 44 1494 428900, press@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: 46 8 58 78 45 00, frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 700 anställda. IFS stödjer fler än 2 400 kunder och är verksamt i fler än 60 länder genom lokala kontor och partners. Mer information finns på www.ifsworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2015 kl. 8.00

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera