IFS delårsrapport januari–juni 2014

Framgångsrik strategi ger fortsatt tillväxt

april–juni 2014 (andra kvartalet)

 • Licensintäkterna uppgick till 134 Mkr (128), en ökning med 5 procent valutajusterat. 
 • Underhållsintäkterna uppgick till 256 Mkr (226), en ökning med 11 procent valutajusterat. 
 • Konsultintäkterna uppgick till 354 Mkr (329), en ökning med 6 procent valutajusterat. 
 • Nettointäkterna uppgick till 745 Mkr (686), en ökning med 7 procent valutajusterat. 
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 70 Mkr (66). 
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 30 Mkr (9). 
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,91 kr (1,71).

januari–juni 2014 (sex månader)

 • Licensintäkterna uppgick till 241 Mkr (214), en ökning med 13 procent valutajusterat. 
 • Underhållsintäkterna uppgick till 505 Mkr (447), en ökning med 12 procent valutajusterat. 
 • Konsultintäkterna uppgick till 689 Mkr (633), en ökning med 9 procent valutajusterat. 
 • Nettointäkterna uppgick till 1 439 Mkr (1 299), en ökning med 10 procent valutajusterat. 
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 95 Mkr (-25). 
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 163 Mkr (86). 
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 2,50 kr (-1,23).

Framtidsutsikter
För 2014 förväntar IFS stark licenstillväxt och ett betydligt förbättrat rörelseresultat.

Kontaktinformation

Oliver Pilgerstorfer, Corporate Communications. Telefon: 44 1494 428900, press@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: 46 8 58 78 45 00, frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 600 anställda. IFS stödjer fler än 2 200 kunder och är verksamt i fler än 60 länder genom lokala kontor och partners. Mer information finns på www.ifsworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2014 kl. 8.00.


Taggar: