IFS delårsrapport januari–mars 2012: Stark ökning av produktintäkter

 

JANUARI–MARS 2012

  • Licensintäkterna uppgick till 83 Mkr (74), en ökning med 11 procent valutajusterat.
  • Underhållsintäkterna uppgick till 222 Mkr (196), en ökning med 12 procent valutajusterat.
  • Konsultintäkterna uppgick till 335 Mkr (335), en minskning med 1 procent valutajusterat.
  • Nettointäkterna uppgick till 643 Mkr (607), en ökning med 5 procent valutajusterat.
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 12 Mkr (10). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 94 Mkr (43).
  • Vinst per aktie efter full utspädning ökade med 53 procent och uppgick till 0,23 kr (0,15).

FRAMTIDSUTSIKTER
IFS förväntar stark organisk licenstillväxt och förbättrat rörelseresultat för 2012.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor. Mer information finns på www.IFSWORLD.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2012 kl. 8.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, Box 1545, 581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar