IFS delårsrapport januari–mars 2014

Fortsatt stark tillväxt

IFS Report 2014 Q1januari–mars 2014 (första kvartalet)

Licensintäkterna uppgick till 107 Mkr (86), en ökning med 24 procent valutajusterat.

Underhållsintäkterna uppgick till 249 Mkr (221), en ökning med 13 procent valutajusterat.

Konsultintäkterna uppgick till 335 Mkr (304), en ökning med 11 procent valutajusterat.

Nettointäkterna uppgick till 694 Mkr (613), en ökning med 14 procent valutajusterat.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 25 Mkr (-91).

Kassaflöde efter investeringar uppgick till 133 Mkr (77).

Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 0,60 kr (-2,94).

Framtidsutsikter

För 2014 förväntar IFS stark licenstillväxt och ett betydligt förbättrat rörelseresultat. 

Kontaktinformation
Oliver Pilgerstorfer, Corporate Communications.Telefon: 44 1494 428900, press@ifsworld.com
Frédéric Guigues
, Investor Relations. Telefon: 46 8 58 78 45 00,
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt. IFS har över 2 200 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2 600 anställda. Nettoomsättningen 2013 uppgick till 2,7 miljarder kronor. Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld. Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: blogs.ifsworld.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2014 kl. 8.00. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar