IFS delårsrapport januari–september 2011: Produktintäkterna ökar starkt

 

JULI–SEPTEMBER 2011 (TREDJE KVARTALET)

  • Licensintäkterna uppgick till 98 Mkr (99), en ökning med 5 procent valutajusterat.
  • Underhållsintäkterna uppgick till 208 Mkr (201), en ökning med 8 procent valutajusterat.Konsultintäkterna uppgick till 288 Mkr (309), en minskning med 4 procent valutajusterat.
  • Nettointäkterna uppgick till 596 Mkr (612), en ökning med 1 procent valutajusterat.
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 45 Mkr (39). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 33 Mkr (-2).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,26 kr (1,00).

JANUARI–SEPTEMBER 2011 (NIO MÅNADER)

  • Licensintäkterna uppgick till 265 Mkr (267), en ökning med 7 procent valutajusterat.Underhållsintäkterna uppgick till 603 Mkr (605), en ökning med 6 procent valutajusterat.
  • Konsultintäkterna uppgick till 956 Mkr (974), en ökning med 4 procent valutajusterat.
  • Nettointäkterna uppgick till 1 831 Mkr (1 856), en ökning med 5 procent valutajusterat.
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 107 Mkr (111). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 76 Mkr (164).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 2,67 kr (2,44).

FRAMTIDSUTSIKTER
För året som helhet kvarstår utsikterna enligt tidigare. IFS förväntar god organisk tillväxt under 2011, med ökande licensintäkter och ett förbättrat rörelseresultat (EBIT).

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2010 uppgick till 2,6 miljarder kronor. Mer information finns på www.IFSWORLD.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2011 kl. 8.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, Box 1545, 581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar