IFS delårsrapport januari–september 2013

Stabil produkttillväxt och förbättring av marginalerna.

juli–september 2013 (tredje kvartalet)
Licensintäkterna uppgick till 114 Mkr (109), en ökning med 8 procent valutajusterat.
Underhållsintäkterna uppgick till 227 Mkr (224), en ökning med 4 procent valutajusterat.
Konsultintäkterna uppgick till 291 Mkr (268), en ökning med 11 procent valutajusterat.
Nettointäkterna uppgick till 633 Mkr (612), en ökning med 6 procent valutajusterat.
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 66 Mkr (29).
Kassaflöde efter investeringar uppgick till -43 Mkr (-28).
Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,94 kr (0,86).

januari–september 2013 (nio månader)
Licensintäkterna uppgick till 326 Mkr (284), en ökning med 20 procent valutajusterat.
Underhållsintäkterna uppgick till 685 Mkr (678), en ökning med 5 procent valutajusterat.
Konsultintäkterna uppgick till 935 Mkr (930), en ökning med 4 procent valutajusterat.
Nettointäkterna uppgick till 1 950 Mkr (1 907), en ökning med 6 procent valutajusterat.
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 40 Mkr (69), inklusive engångskostnader för effektiviseringsprogram.
Kassaflöde efter investeringar uppgick till 37 Mkr (-96).
Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 0,71 kr (1,71).

Framtidsutsikter
För 2013 förväntar IFS stark licenstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat.

Juridisk tvist
Motparten har justerat upp sitt krav i den tvist som IFS är indraget i, rörande det delägda bolaget IFS Sri Lanka. IFS inställning till tvisten är oförändrad: de krav som motparten framställt är oseriösa och IFS tillbakavisar dem som fullständigt oberättigade och ogrundade, och avvisar dem i sin helhet.

Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
press@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt.  IFS har över 2100 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013 kl. 8.00.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/