IFS lanserar IFS Applications 8 för modern tillverkning

IFS lanserade nyligen huvudversionen IFS Applications 8 som inkluderar ny och förbättrad funktionalitet för tillverkningsindustrin. Bland de innovativa funktionerna finns stöd för eftermarknadstjänster och reparation, prototyptillverkning samt förbättrade möjligheter för säljkonfiguration och produktionsrapportering.

Affärsprocesserna inom den globala tillverkningsindustrin blir alltmer komplexa. Detta har skapat ett växande behov av användarvänliga och effektiva affärssystem. För att stödja denna trend erbjuder IFS Applications 8 lösningar som kombinerar många års branscherfarenhet med en innovativ användarupplevelse, främst via gränssnittet IFS Enterprise Explorer.

Dagens produktionsföretag måste förhålla sig till krympande vinstmarginaler på varorna de producerar. Alternativa intäktskällor som reparation och andra eftermarknadstjänster har därför blivit allt viktigare. För att möta behoven hos tillverkare som utför service på egna produkter – eller serviceföretag som reparerar andras produkter – inkluderar IFS Applications 8 den nya funktionen Component MRO. Lösningen täcker hela eftermarknadsprocessen, från avtal, mottagning och reparation till frakt och fakturering.

I jakten på intäktskällor måste tillverkningsföretag snabbt kunna hantera förändringarna i produktefterfrågan. Prototypproduktion är därför ett viktigt sätt att möta kundernas förväntningar, säkra kvalitet och minimera leveranstiden. Med komponenten Prototype Manufacturing kan företag producera små prototypserier på ett enkelt sätt utan att störa ordinarie produktion. Lösningen stödjer även företag som vill uppdatera befintliga produkter eller testa nya produktionsteknologier.

En annan viktig trend inom tillverkning är den växande efterfrågan efter unikt konfigurerade produkter. För att stödja denna trend är IFS Applications 8 utrustad med en förbättrad säljkonfigurator. Verktyget är enkelt att förstå och använda, vilket innebär att order och offerter inte längre behöver hanteras av ingenjörer. Komponenten drar nytta av systemets konfigureringsfunktionalitet (CTO) och är helintegrerad med mediebiblioteket.

Utöver fullständigt stöd för själva tillverkningen behöver en effektiv produktionsverksamhet även en användarvänlig och effektiv rapporteringskomponent. Det förbättrade verktyget Produktionsrapportering är enkelt att använda och främjar effektivitet och kvalitet. Verktyget kan konfigureras för att passa alla anställda och arbetssituationer. En positiv användarupplevelse säkras genom den nya funktionen Shop Floor Worker Cockpit, som stödjer elektroniska verkstadsorder utan behov för papperskopior.

Ett växande antal produktionsbolag arbetar med projektbaserad produktutveckling och produktionsstrategi. Detta skapar ett växande behov av affärssystem som kan hantera projekt som en naturlig del av värdekedjan. IFS Applications 8 erbjuder en unik projektbaserad lösning som stödjer projektets hela livscykel som en integrerad del av affärssystemet.

– Den globala tillverkningsindustrin genomgår just nu stora förändringar, med nya innovationer och utmaningar som hela tiden avlöser varandra. Vi är därför glada över att presentera IFS Applications 8 – ett komplett affärssystem som ligger i framkant av modern teknologi och användbarhet. Vi är övertygade om att den nya versionen kommer att ha en stor inverkan på hur företag planerar och verkställer sin produktion, säger Thomas Säld, ansvarig för produktutveckling på IFS.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera