IFS presenterar nya CSR-lösningar

IFS™ lanserar fyra nya lösningar för CSR-hantering (Corporate Social Responsibility). IFS-lösningarna kan tillämpas inom en rad olika branscher och täcker CSR-aspekter som miljöpåverkan, arbetsmiljö, handel och lagstiftning.

– IFS förstår vikten av CSR som ett affärsdrivande element som kan öka lönsamheten. CSR har stor påverkan på våra kunders verksamheter. Genom att arbeta tillsammans med våra kunder har vi utvecklat helintegrerade lösningar som kan göra icke-finansiell rapportering till en affärsmöjlighet, säger Alastair Sorbie, VD, IFS.

De nya CSR-lösningarna är:

Eco-footprint Management 2.0 – Lösningen bygger på den marknadsledande funktionaliteten i version 1.0, som täcker allt från anskaffning av råmaterial till produktdesign, logistik och spårning och uppföljning av utsläpp. Version 2.0 innehåller en rad förbättringar av standarder inom tillverkningsbranschen. Den nya versionen har utvecklats i nära samarbete med branschledande kunder.

Occupational Health & Safety – IFS Health & Safety erbjuder företag en komplett lösning för att tillvarata anställdas säkerhet, hälsa och omsorg. Systemet är en integrerad plattform för hantering av säkerhetspolicy, riskbedömning, incidenthantering samt KPI-rapportering. Verktyget hjälper företag att följa gällande lagstiftning och branschstandarder för hälsa, säkerhet och miljö.

Export Control – IFS Export Control är en heltäckande lösning för företag som hanterar produkter som är belagda med exportrestriktioner, exempelvis militär utrustning eller högteknologisk elektronik. Export Control har utvecklats i samarbete med marknadsledande kunder. Systemet identifierar alla restriktioner som gäller för en given produkt och förhindrar försäljning/inköp eller använder korrekt licens, om en sådan finns. Lösningen förhindrar/tillåter dessutom försäljning till givna parter som definierats av kunder, leverantörer, slutanvändare, etc.

Quality Assurance – IFS Quality Assurance erbjuder fullständigt systemstöd för planering av kvalitetsstandarder. Verktyget stödjer även integrerade kvalitetsrevisioner och avvikelserapportering samt CAPA (engelska, corrective and preventive actions). Quality Assurance hjälper företag att säkra och dokumentera att frivilliga och obligatoriska CSR-standarder efterföljs. Lösningen har även ett grafiskt analysverktyg.

– Vi är glada över att kunna presentera en rad nya och innovativa produkter inom CSR-området. Dessa nya verktyg ligger helt i linje med IFS strategi inom detta område. Vi ser hur korrekta och pålitliga CSR-data blir allt viktigare för våra kunder, vilket också bevisas i den nya IDC-studien. Därför har vi fokuserat på att ge våra kunder helintegrerade verktyg för effektiv rapportering och förbättrad kontroll, säger Thomas Säld, utvecklingschef, IFS.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har fokuserat på att ge våra kunder helintegrerade verktyg för effektiv rapportering och förbättrad kontroll.
Thomas Säld, utvecklingschef, IFS