IFS rapporterar preliminärt resultat för 2012

Preliminärt uppgick licensintäkterna under 2012 till 467 Mkr, en ökning om 8 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick preliminärt till 195 Mkr (233).

Alastair Sorbie, verkställande direktör och koncernchef, kommenterar:

  • ”Vår förväntan om en stark licenstillväxt för 2012 har endast delvis uppfyllts, med en tillväxt om 8 procent jämfört med förra året. Det lägre utfallet än vår förväntan har haft en motsvarande påverkan på resultatet.”
  • ”Under 2012 har vi fortsatt att investera i försäljning och marknadsföring, produktutveckling inklusive mobil teknik och fältservicelösningar genom förvärvet av Metrix. Även om dessa investeringar har och i allt högre grad kommer att bidra till ökande licensintäkter, har de påverkat resultatet i det korta perspektivet.”
  • ”Mot slutet av året har beläggningsgraden inom konsulttjänster ökat, om än inte tillräckligt för att kompensera för tappet tidigare under året.”
  • ”Sammantaget har dessa faktorer inneburit ett otillfredsställande resultat för helåret. Att förbättra konsultverksamheten och den generella kostnadseffektiviteten, i kombination med att fortsatt öka licensintäkterna, är våra prioriteringar framöver.”

IFS kommer att publicera sin bokslutskommuniké 2012 den 5 februari.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2 000 kunder, är verksamt i över 60 länder och har 2 800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2013 kl. 8.30.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, 583 30 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera