IFS tar nästa steg med smarta och autonoma företagslösningar

Report this content
  • En modern arkitektur för service, affärs- och underhållssystem 

  • Förhandsvisning av ny teknik och kapacitet för fjärrlösningar med Augumented/Mixed Reality, digitala tvillingar och prediktivt underhåll  

Stockholm, 11 oktober, 2019 – I dag lanserar det svenska affärssystemsföretaget IFS, sin nya tekniska arkitektur för sina industrispecifika lösningar. Det görs på IFS World Conference 2019 i Boston. 

Osäkerhet, digital transformation och hot om att existerande marknader ska krackelera är vardagsmat för företag världen över. Det innebär ett behov av mjukvaruleverantörer som fokuserar på resultat och affärsvärde, och inte bara på teknik.  

Idag berättade IFS hur ny teknik kommer att införlivas i kundernas kärnverksamhet och existerande IT-arkitektur. De nya lösningarna ska anpassas till kundernas sätt att arbeta och de branschspecifika behov som råder på marknaden. 

Den nya IT-arkitekturen, med fokus på branschanpassade lösningar, kommer att finnas för leverans under 2020. Den kommer att bli det nya hemmet för IFS hela produktportfölj för att stödja tillverknings-, projektstyrnings- och servicelösningar. Den kommer också att göra det möjligt att integrera modern teknik som IoT, förstärkt verklighet (AR/MR), AI och maskininlärning på ett praktiskt sätt. Det möjliggör optimering, automatisering och bättre framtidsprognoser och samarbete för företag. 

En intensiv vidareutveckling av IFS tekniska lösningar har inbegripit modelldrivna och deklarativa utvecklingsmetoder, fokus på användarupplevelse i IFS Aurena och utveckling av API:er för all funktionalitet. Det möjliggör en snabb innovationstakt och snabbare leveranser av nya lösningar till kund. 

Den nya, förbättrade arkitekturen ger snabbhet, skalbarhet och flera alternativa lösningsmöjligheter. Den är anpassad både till molnet och till lokal drift på egna servrar. Moderna tekniklösningar som containerapplikationer, med, ger inte bara enorm skalbarhet i molnet, utan garanterar också flyttbarhet för lösningar mellan molnet och egna servrar. De ger också enkel integration av AI, maskininlärning och robotautomatisering av processer till alla lösningar i IFS sortiment. 

Under IFS World Conference förhandsvisar IFS hur de nya tekniklösningarna kan användas i praktiken, för tusentals besökare: 

  • Digitala tvillingar och övervakning av tillgångar. 

  • Prediktiv planering av underhåll i realtid. 

  • Lösningar för fjärrstöd för service och underhåll som drar nytta av förstärkt verklighet (AR/MR). 

Med ”evergreen” gör IFS det möjligt för sina kunder att kontinuerligt använda de senaste versionerna av deras IFS-applikationer, utan krav på jobbiga uppgraderingar som stör driften. Det gör att det blir enklare att få överblick över och förutsägbarhet för affärsutveckling, samt ger bättre kontroll och enklare planering vad gäller att införa ny funktionalitet. 

̶  De lösningar som mitt team har visat idag bygger på en fullt genomförbar plan för att leverera en öppen och skalbar arkitektur. Det ger våra kunder den funktionalitet som de behöver i de branscher de verkar i, säger Christian Pedersen, Produktchef på IFS. 

̶  IFS har alltid jobbat med att skapa en kärnarkitektur som ger öppna och användbara applikationer. Med dagens lansering visar vi att vi levererar vårt löfte om en arkitektur med inbyggda valmöjligheter. Det gör att våra kunder kan dra nytta av ny teknik snabbare och enklare och på ett sätt som uppfylla deras affärsbehov och affärsmöjligheter. 

Läs mer om IFS lösningar på www.ifs.com/corp/solutions/

Läs mer om IFS basteknik på www.ifs.com/corp/solutions/technology/

Lyndsey Rojas, IFS Director of Communications. Tel: 1 216 339 9144, press@ifs.com

Om IFS

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 3 700 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com

Följ IFS på Twitter: @ifs

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Media

Media