LKAB väljer IFS som stöd i resan mot den digitala gruvan

Report this content

Molnlösningen från IFS kommer att användas av över 4 000 anställda och partner och utgör ett viktigt led i LKAB:s historiska transformation

Stockholm, 14 januari 2021 – Med siktet inställt på koldioxidfri produktion år 2045 genomför den ledande gruv- och mineralkoncernen LKAB en av de största investeringarna i svensk historia. Då digitalisering och automatisering är nyckelsatsningar för att nå målen för hållbarhet och produktivitet väljer LKAB mjukvarubolaget IFS som leverantör av en modern underhållslösning. Det ska göra det möjligt att sätta en ny världsstandard för datadriven gruvdrift.

Statsägda LKAB grundades 1890 och producerar 80 procent av järnmalmen i Europa. Företaget driver världens största underjordiska järnmalmsgruva. För att uppfylla sina produktivitets- och miljömål har företaget sjösatt en heltäckande satsning på digital transformation. Den ska säkerställa transparenta affärsprocesser, konsolidering och harmonisering av processer och data, samt ge tillgång till insikter av hög kvalitet som bidrar till bättre beslutsfattande.

Under en omfattande utvärdering undersökte LKAB marknaden för att hitta den bästa lösningen för underhållshantering (Enterprise Asset Management/EAM). De centrala kraven på lösningen var operativt stöd för verksamhetskritisk gruvdrift samt en öppen arkitektur som möjliggör enkel integration. Ett annat viktigt mål var att förse de anställda med intuitiva, mobila lösningar som är enkla att använda och som säkerställer positiva användarupplevelser.

LKAB valde en molnbaserad lösning från IFS eftersom den erbjuder robust funktionalitet inom viktiga områden som underhåll och logistik. Andra anledningar till valet av IFS var programmeringsgränssnitt (APIer) av typen REST som är baserade på standarden OData och ett webbläsarbaserat användargränssnitt.

– Den resa som LKAB har påbörjat kommer att förändra den globala järn- och stålindustrin och sätta nya standarder för hur gruvor digitaliseras och drivs. För att kunna leda vår bransch mot mer ansvarsfulla arbetssätt och ett bättre utnyttjande av resurser behöver vi tillgång till de allra bästa tekniklösningarna. Det gör att vi kan säkerställa att folk arbetar och resurser används på effektiva och säkra sätt. IFS har en öppen lösning som kan kopplas till vår tekniska infrastruktur och som tillgodoser våra nuvarande och framtida behov, säger Markus Petäjäniemi, marknads- och teknikchef på LKAB.

– Det här avtalet är en milstolpe för IFS och vi känner oss hedrade över att ha blivit utvalda av LKAB för att hjälpa dem förverkliga mer effektiv gruvdrift. Vi har byggt lösningar för att stödja underhållsprocesser i anläggningsintensiva branscher sedan 80-talet och vi är väldigt nöjda med att kunna bidra med vår erfarenhet i det här spännande projektet. Vi ser fram emot ett långt samarbete som kommer att vara till nytta för båda parter, säger Elni Kullmer, Nordenchef på IFS.

IFS lösning kommer att användas av fler än 4 000 anställda på LKAB i Sverige, England och Norge.

Läs mer om IFS lösningar för gruvdrift här: www.ifs.com/se/industrier/energi-och-va/gruvdrift/.

Om projektet

LKAB:s verksamhet är omfattande och hanterar allt ifrån kundrelationer till underjordsverksamhet, tillredning och transporter. För att hela kedjan ska fungera tillfredsställande krävs tydliga processer och ett välfungerande IT-stöd som stödjer och underlättar vardagen för medarbetare och chefer. Därför lanserar nu LKAB en ny applikationsplattform, som en viktig del i LKAB:s digitaliseringsresa.

Den nya applikationsplattformen omfattar: 

  • 3 800 anställda i Sverige, 300 i England och 200 i Norge
  • 20 verksamhetsorter varav 5 i Sverige
  • 10 dotterbolag
  • 12 länder 
  • 4 100 aktiva användare i UH/inköp
  • 90 000 inköpsordrar
  • 160 000 fakturor
  • 140 000 arbetsordrar

Kontaktinformation

Natalie Sutton
IFS, Head of External Communications
Email: press@ifs.com
Phone: +44 7712 427588

Johanna Fogman
Communications Officer, LKAB
Email: johanna.fogman@lkab.com
Phone: +46 70 342 14 75

Natalie Sutton, IFS Head of External Communications. Phone: +44 (0)1784 278222, press@ifs.com

Om LKAB

LKAB är en global högteknologisk gruv- och mineralkoncern som utvinner och förädlar den unika järnmalm som finns i norra Sverige, för den globala stålmarknaden. Hållbarhetsarbete är centralt för vår verksamhet och vår ambition är att vara ett av branschens mest innovativa, resurseffektiva och ansvarsfulla företag. Koncernen omsatte cirka 31 miljarder kronor under 2019 och har cirka 4 300 anställda i tolv länder. Bland övriga verksamhetsområden märks industrimineraler, borrsystem, tjänster för bearbetning av sten och fastighetsskötsel. Läs mer på lkab.com/sv/.

Om IFS

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com

Följ IFS på Twitter: @ifs

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogg: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Media

Media