Nya tjänster lyfter IFS kunder genom hela livscykeln

Report this content

Nya tjänster, förbättrad infrastruktur och trimmade metoder understryker IFS engagemang i sina kunders framgång. Det handlar om att erbjuda värde under applikationernas hela livscykler.

Boston, 8 oktober, 2019 – Det globala affärssystemsföretaget IFS, med svenska rötter, visar i dag att man uppfyller sitt löfte om fokus på att leverera maximalt värde till sina kunder. Det görs inte minst med ett utbud av nya tjänster. IFS tjänste- och supportutbud ligger i linje med företagets helhetssyn, med förutsägbara kostnader, tidsplaner och affärsresultat för kunder över hela världen.

Mjukvaruleverantörer har under lång tid slarvat med att se till sina kunders behov efter att deras applikationer har installerats. Hos IFS inser man att den största positiva påverkan på ett företag handlar om att få ut det mesta möjliga av en applikation under hela dess livscykel. För att möjliggöra det lanserar IFS två nya tjänster vars syfte är hjälpa kunderna att få ut det mesta möjliga av IFS applikationer. De nya tjänsterna är utformade för att passa in i IFS växande ekosystem för partner.

Tjänsterna är utformade för att passa alla typer av företag, från mellanstora företag som behöver precis rätt omfång av både applikationer och support, till stora globala koncerner som bygger team med kundfokus. De nya tjänsterna är baserade på IFS supportnivåer Gold och Platinum, och innefattar IFS Select, IFS Success, samt IFS Tools and Methodologies. Det är fritt fram att välja vilka delar som ska ingå i leveransen från IFS.

IFS Select

  • IFS Select är ett tjänsteramverk som bygger på en helhetssyn och som underlättar för en kund att göra IFS till en central del av sin affärsstrategi.
  • IFS stödjer på ett proaktivt sätt alla delar av en kunds verksamhet, från datadrivna strategier och datadrivet beslutsfattande baserade på realtidsdata, till fortlöpande stöd för verksamheten, entrerprisearkitekter på plats hos kunder, förändringshantering för IT, samt allt däremellan.
  • IFS Select möjliggör för kunder att förbättra alla delar av sina verksamheter, att anpassa strategier till verksamheter och att maximera värde i alla delar av livscykeln.

IFS Success

IFS Success är ett tjänsteramverk som gör det möjligt för kunder att välja de resultatbaserade tjänstekomponenter som de behöver för sina verksamheter. Det bygger på fyra grundpelare:

  • Värdegaranti. Det handlar om att förstå vilket affärsvärde som förväntas och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa det.
  • AMS (Application Management Services). Tillgång till experter på IFS för att säkerställa drift och administration av applikationer. Innefattar snabba svars- och lösningstider.
  • Tekniska garantier. Kunder kan välja från ett stort nätverk av specialiserade partner till IFS, som systemintegratörer, specialister på förändringshantering och andra specialiserade konsulter. IFS garanterar en strukturerad hantering för att säkerställa resultat.
  • Fortlöpande optimering. För kunder som utnyttjar minst två av komponenterna ovan jobbar IFS aktivt med att säkerställa att de rätta aktiviteterna utförs. Det innefattar fortlöpande förbättringar och avancerade supportmodeller.

IFS verktyg och metodik

IFS förbättrar kontinuerligt hur mjukvara införs och används. Företagets metoder har utvecklats till att omfatta aktiviteter efter utrullning och hantering av värdemaximering i olika faser, för att kunders förändrade affärsbehov ska kunna tillgodoses. Dessutom har man investerat kraftigt i både IFS Solution Composer för att IFS lösningar ska kunna visualiseras och i IFS Industry Accelerators för att kunderna ska komma i gång snabbare och på bättre sätt, och kunna anpassa applikationer på kostnadseffektiva sätt. Många kunder har redan dragit nytta av att det krävs mindre tid, att kostnader har sänkts och att återbetalning på investeringar ökat.

– Vårt fokus är som alltid att hjälpa kunderna att få ut värde snabbare. Vi stärker våra kunder med en uppsättning tjänster som kan anpassas till deras företag och gör det möjligt att stegvis få ut ett värde av applikationerna efter att de installerats. Därför erbjuder vi en samling tjänster som baseras på en helhetssyn och som ger värde under applikationers hela livscykler. Det här visar att vi är helt fokuserade på våra kunders framgång, säger Stefano Mattiello, konsultchef på IFS.

Läs mer om IFS tjänsteutbud på www.ifs.com/corp/services/

Lyndsey Rojas, IFS Director of Communications. Tel: +1 216 339 9144, press@ifs.com

Om IFS

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 3 700 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com

Följ IFS på Twitter: @ifs

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera