Odfjell Drilling väljer IFS Applications

IFS meddelar att Odfjell Drilling, ett internationellt borr-, brunn- och konstruktionsföretag, har valt IFS Applications™ för Offshore Service. Avtalet omfattar licenser samt första fasen av implementeringsprojektet.

Norska Odfjell Drilling är en internationell borrentreprenör vars mobila riggar är verksamma inom djuphavsborrning och i andra krävande miljöer. Företaget erbjuder även plattformsborrning samt konstruktions- och brunntjänster. Företaget har fem moderna borrenheter i Norge, Tanzania, Angola och Brasilien och utför borrtjänster vid 20 produktionsanläggningar i Nordsjön.

Odfjell Drillings globala verksamhet innebär att företaget behövde en komplett branschlösning för att stödja sin internationella tillväxt. Efter en grundlig utvärderingsprocess valde Odfjell Drilling IFS Applications för Offshore Service.

– Vi har höga förväntningar på att IFS Applications ska stödja vårt arbete för förbättrad datakvalitet och bättre beslutsprocesser. Vi förväntar oss även effektivare affärsprocesser och ökad förutsägbarhet inom vår borrnings- och konstruktionsverksamhet, säger Simen Lieungh, CEO, Odfjell Drilling.

– Vi är glada över att kunna välkomna Odfjell Drilling till vår växande lista över kunder inom offshoresegmentet. Olje- och gasindustrin är ett långsiktigt fokus för IFS och vi kan se tillbaka på ett stort antal viktiga kundavtal under det senaste året. Vi ser fram emot att med vår lösning och branschkunskap hjälpa Odfjell att uppnå effektivare affärsprocesser och lönsam tillväxt, säger Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia.

IFS-lösningen inkluderar stöd för projektstyrning, ekonomi, logistik och personalhantering. Lösningen inkluderar även fullständigt stöd för de komplexa juridiska krav som reglerar den brasilianska marknaden samt IFS Instant Replication, ett verktyg för snabb datareplikering mellan offshore-riggar och den landbaserade verksamheten.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om Odfjell Drilling
Odfjell Drilling är ett privatägt borr-, brunn- och konstruktionsföretag. Företaget har varit verksamt inom internationell borrning sedan det tidiga 1970-talet. I dag har Odfjell Drilling 3000 anställda i 20 länder över hela världen.

Mer information finns på www.odfjelldrilling.no

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2012 kl. 14.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är glada över att kunna välkomna Odfjell Drilling till vår växande lista över kunder inom offshoresegmentet. Olje- och gasindustrin är ett långsiktigt fokus för IFS och vi kan se tillbaka på ett stort antal viktiga kundavtal under det senaste året. Vi ser fram emot att med vår lösning och branschkunskap hjälpa Odfjell att uppnå effektivare affärsprocesser och lönsam tillväxt
Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia