Starkt resultat och kassaflöde under 2010

 

 Oktober–december 2010 (fjärde kvartalet)

  • Nettoomsättningen uppgick till 729 Mkr (750), en ökning med 3% valutajusterat.
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 110 Mkr (116), en minskning med 3% valutajusterat.
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 445 Mkr (355).

Januari–december 2010 (helår)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 585 Mkr (2 605), en ökning med 4% valutajusterat.
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 221 Mkr (198), en ökning med 14% valutajusterat.
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 234 Mkr (186).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 4,96 kr (4,57).
  • Föreslagen utdelning för 2010 om 3,00 kr per aktie (2,00).

Framtidsutsikter   

IFS förväntar god organisk tillväxt under 2011, med ökande licensintäkter och ett förbättrat rörelseresultat (EBIT).

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS 
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt SOA‐teknologi IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2010 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9. Februar 2011 kl. 08.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar