Stort och växande intresse för integrerad CSR-rapportering enligt IDC-studie

En ny global studie som IDC, på uppdrag av IFS™, har utfört kring ämnet samhällsansvar hos företag (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) visar att korrekta och pålitliga CSR-data kommer att bli allt viktigare som en konkurrensfördel för globala företag. Detta ökar företagens intresse för CSR-rapporteringsstöd som en integrerad del av affärssystemet.

IDC-undersökningen är baserad på intervjuer med finanschefer i globala företag med en årsomsättning om minst 100 miljoner euro. Enligt studien kommer korrekta och pålitliga CSR-data att bli allt viktigare då företag möter ökande krav på att dokumentera sina CSR-aktiviteter och integrera hållbarhet i den finansiella rapporteringen.

Undersökningen visar att det bland skandinaviska företag råder stora skillnader i fråga om CSR-rapportering. Endast 50 procent av de svenska företagen uppger att de producerar en CSR-rapport/CSR-bilaga i samband med årsrapporten. Motsvarande andel hos danska och norska företag är 98 procent respektive 78 procent.

På en global nivå uppger 61 procent av företagen ett stort intresse av integrerade affärslösningar för att spåra och mäta företagets miljöpåverkan. Jämfört med en tidigare IDC-studie (2010) på samma ämne har intresset för denna typ av funktionalitet ökat i takt med att efterfrågan på korrekta data har ökat.

– Undersökningen visar tydligt på ett ökande intresse för CSR-lösningar som en integrerad och naturlig del av affärssystemet. Genom att investera i integrerade lösningar istället för nischlösningar från tredjepartsleverantörer kan företag undvika komplexa och dyra integrationer. Vi ser icke-finansiell rapportering som en organisk del av värdekedjan och genom att implementera integrerad rapporteringsfunktionalitet kan företag dra nytta av förbättrad transparens och effektivitet och samtidigt följa lagar och föreskrifter, säger Dan Matthews, teknikchef på IFS.

Undersökningen visar att bara 17 procent av svenska företag (motsvarande globala siffra är 21 procent) har tillgång till funktionalitet för att spåra och mäta miljöpåverkan som en integrerad del av affärssystemet. 39 procent av de svenska företagen i studien inte kan mäta CSR överhuvudtaget (38 procent globalt) och den resterande delen använder integrerade tredjepartsprodukter i större eller mindre utsträckning. Jämfört med studien från 2010 har dagens företag mindre förtroende för den insamlade informationen, trots att fler företag i dag kan spåra sin miljöpåverkan.

– Sedan den senaste undersökningen i 2010 har fler företag i dag möjlighet att spåra CSR-relaterade data, medan tilliten till dessa data har minskat. Detta indikerar en brist på pålitliga rapporteringslösningar som kan leverera korrekt information, säger Anders Munk Ebbesen, Research Manager på IDC.

Enligt studien har 63 procent av företagen i den globala undersökningen försökt att kvantifiera det finansiella värdet som CSR-rapportering bidrar med. I 2010 års studie var motsvarande siffra 23 procent. Trots denna ökning svarar endast 66 procent av respondenterna att de med säkerhet kan bedöma värdet av CSR. Detta är en minskning på 10 procentenheter sedan 2010.

– Under det senaste decenniet har CSR gått från att vara en juridisk eller moralisk nödvändighet till att bli ett affärskritiskt område. Detta har lett till att många företag ser på CSR som en viktig komponent i organisationen. Genom att jämföra resultaten med 2010 års studie ser vi att CSR kommer att bli allt viktigare, säger Anders Munk Ebbesen.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IDC
International Data Corporation (IDC) är en världsledande leverantör av marknadsinformation, rådgivningstjänster och evenemang inom informationsteknologi, telekommunikation och konsumentteknologi. IDC hjälper IT-personal, chefer och investerare att ta faktabaserade beslut om teknologiinvesteringar och affärsstrategi. IDC har över 1000 analytiker som erbjuder global, regional och lokal expertis angående teknologi- och branschmöjligheter och trender i över 110 länder över hela världen. Under mer än 47 år har IDC levererat strategiska analyser för att hjälpa våra kunder uppnå sina affärsmål. IDC är ett dotterbolag till IDG, en global ledare inom teknologimedia, forskning och evenemang.

Mer information finns på www.IDC.com.

Om studien
Undersökningen utfördes mellan juni-juli 2012 och baserar sig på 409 telefonintervjuer och webbaserade frågeformulär. Respondenterna tillhörde ett stort antal branschvertikaler i Sverige, Danmark, Norge, Polen, Tyskland, Storbritannien, USA och Frankrike.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Media

Media

Citat

Undersökningen visar tydligt på ett ökande intresse för CSR-lösningar som en integrerad och naturlig del av affärssystemet.
Dan Matthews, teknikchef på IFS