Teollisuuden Voima Oyj effektiviserar verksamheten med affärssystem från IFS

IFS, meddelar att Teollisuuden Voima Oyj, ett finskt kärnkraftsbolag, har valt IFS Applications™ för att förbättra effektiviteten inom utvalda områden. IFS Applications kommer att stödja befintliga IT-system och ersätta de nuvarande ekonomi- och materialhanteringssystemen. Det totala värdet av affären är mer än 1 miljon euro.

Implementeringen av IFS Applications kommer att påbörjas i september 2014 och hela lösningen beräknas vara implementerat i november 2015.

– Vi är stolta över att ännu en stor koncern inom energisektorn har valt ett affärssystem från IFS. Vår senaste kund är ett ytterligare bevis på hur flexibel vår lösning är och bekräftar vår ledande ställning i denna bransch, säger Tapani Pohjonen, vd för IFS Finland.

Om Teollisuuden Voima Oyj

Teollisuuden Voima Oyj är ett finskt kärnkraftsbolag som grundades 1969 med syfte att försörja Finland med el på ett säkert och pålitligt sätt. Elen som produceras vid bolagets Olkiluoto-kärnkraftverk svarar för en sjättedel av den totala energikonsumtionen i Finland. Kärnkraft är till nytta för det finska samhället samt bidrar till den globala insatsen för att minska utsläppen av växthusgaser och annan miljöinverkan av energiproduktion.

Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 600 anställda. IFS stödjer fler än 2 200 kunder och är verksamt i fler än 60 länder genom lokala kontor och partners.

Mer information finns på www.ifsworld.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 9 september 2014 kl. 10:00.

Kontaktinformation

Oliver Pilgerstorfer, Corporate Communications. Telefon: 44 1494 428900, press@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: 46 8 58 78 45 00, frederic.guigues@ifsworld.com

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera