TOMRA Sorting konsoliderar med IFS Applications 8

IFS meddelar att TOMRA Sorting, en ledande leverantör av sensorbaserade sorteringslösningar och del av TOMRA Systems ASA, har valt att implementera IFS Applications 8™ som sitt centrala affärssystem. Avtalet avser licenser till ett värde om 1,2 miljoner euro samt tjänster.

TOMRA Sorting Solutions är baserat i Asker, Norge och producerar sensorbaserade teknologier för sortering och processanalys inom återvinning, gruvdrift och livsmedel.

Företaget valde IFS Applications 8 för att konsolidera sina affärssystem och säkra fullständigt stöd för produktlivscykeln. IFS-lösningen kommer att effektivisera affärskritiska processer som ekonomi, logistik, service, projekt samt kundvård (CRM). Lösningen ersätter ett antal anpassade och specialiserade system, som Microsoft Dynamics NAV.

IFS-lösningen kommer att hjälpa företaget att optimera sin starka internationella tillväxt och kommer att användas av 500 användare vid 10 anläggningar i lika många länder över Europa. Avtalet innebär dessutom en betydande utökning av TOMRA-koncernens användning av IFS. Företaget valde IFS Applications i 2007 för affärsområdet Collection, för Tomra Manufacturing i 2010 samt för sin nordamerikanska organisation i 2012.

– Vi ville ha ett heltäckande affärssystem som kunde standardisera våra multinationella affärsprocesser, stödja vår tillväxt samt optimera vår produktlivscykel. Vi valde IFS Applications 8 eftersom lösningen bäst levde upp till våra krav. Genom att konsolidera vår verksamhet på IFS-plattformen kommer vi dessutom att dra nytta av förbättrad översikt över våra olika affärsområden, Espen Gundersen, CFO, Tomra Systems ASA.

– Vi är glada över att kunna välkomna TOMRA Sorting som IFS-kund och samtidigt stärka våra band till TOMRA-koncernen. Som ett företag vars verksamhet täcker hela produktlivscykeln – från design och produktion till leverans och service – är vi övertygade om att TOMRA Sorting kommer att dra stor nytta av den breda funktionaliteten i IFS Applications 8, säger Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia.

Implementeringen påbörjas omedelbart.

Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
press@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om Tomra
Sorting TOMRA (www.tomra.com) grundades 1972 på en innovation som byggde på design, tillverkning och försäljning av pantautomater för automatiserad insamling av använda flaskor och burkar. I dag finns TOMRA i över 80 marknader över hela världen och hade en totalintäkt om cirka 4,1 miljarder NKr under 2012. TOMRA har omkring 2 200 anställda och är noterat på Oslobörsen. TOMRA Group levererar innovativa lösningar för optimal resursproduktivitet inom två affärsområden: Collection Solutions (pantautomater, materialåtervinning och kompaktering) samt Sorting Solutions (återvinning, gruvdrift och livsmedelssortering).

Om IFS
IFS™ är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt. IFS har över 2100 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2013 kl. 11.30. IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ville ha ett heltäckande affärssystem som kunde standardisera våra multinationella affärsprocesser, stödja vår tillväxt samt optimera vår produktlivscykel. Vi valde IFS Applications 8 eftersom lösningen bäst levde upp till våra krav. Genom att konsolidera vår verksamhet på IFS-plattformen kommer vi dessutom att dra nytta av förbättrad översikt över våra olika affärsområden.
Espen Gundersen, CFO, Tomra Systems ASA