Utmanande halvår men utsikterna för året som helhet kvarstår

 

April–juni 2011 (andra kvartalet)

 • Licensintäkterna uppgick till 93 Mkr (103), en minskning med 2 procent valutajusterat.
 • Underhållsintäkterna uppgick till 199 Mkr (205), en ökning med 5 procent valutajusterat.
 • Konsultintäkterna uppgick till 333 Mkr (343), en ökning med 4 procent valutajusterat.Nettointäkterna uppgick till 628 Mkr (655), en ökning med 3 procent valutajusterat.
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 52 Mkr (64). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 0 Mkr (92).
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,26 kr (1,35).

Januari–juni 2011 (sex månader)

 • Licensintäkterna uppgick till 167 Mkr (168), en ökning med 8 procent valutajusterat.
 • Underhållsintäkterna uppgick till 395 Mkr (404), en ökning med 5 procent valutajusterat.
 • Konsultintäkterna uppgick till 668 Mkr (665), en ökning med 8 procent valutajusterat.
 • Nettointäkterna uppgick till 1 235 Mkr (1 244), en ökning med 7 procent valutajusterat.
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 62 Mkr (72). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 43 Mkr (166).
 • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,41 kr (1,46).

Framtidsutsikter
För året som helhet kvarstår utsikterna enligt tidigare. IFS förväntar god organisk tillväxt under 2011, med ökande licensintäkter och ett förbättrat rörelseresultat (EBIT).

Kontaktinformation
Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2010 uppgick till 2,6 miljarder kronor.
Mer information finns på www.IFSWORLD.com

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar