Borrningen ska enligt Mora Orsa Miljökontor stoppas i PB4.

AB Igrenes vidare fördjupning av Produktionsbrunn nr 4, (PB4) stoppas av Mora Orsa Miljökontor.

Mora Orsa Miljökontor har meddelat att ingen borrning får fortsätta innan verksamheten prövats av Länsstyrelsen. Miljökontoret skriver att tillståndet för fortsatt borrning ska ingå i prövningen av den nu pågående miljöansökan vid miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Dalarnas län. Igrene har tidigare 2018 anmält, provborrning och testutvinning vid PB4 vid Mora Orsa Miljökontor samt meddelats beslut med försiktighetsmått. Igrene har följt dessa försiktighetsmått och i enlighet härmed informerat miljökontoret om stundande borrning.

Igrene anser Miljökontorets ställningstagande är fel och har via ombud tillsänt Mora Orsa Miljökontor en skrivelse där vi avvisar deras uppfattning och hänvisar till det tidigare beslutet med godkännande av aktuell borrning. Igrene avvaktar vidare besked från Mora Orsa Miljökontor.

Den tidigare påbörjade fördjupningen med trycklyftsborrning nådde ett djup av 450 meter. Lyftkapaciteten för den inhyrda riggen nådde då sitt maximala borrdjup. Under borrningen uppmättes spår av metangas.

Igrene har nu hyrt in en rigg med bättre lyftkapacitet. Dessutom övergår borrningarna att utföras med vattenborrning. Det innebär att ett system är installerat där borrkaxet, via ett flertal tankar, sedimenteras och filtreras innan vattnet åter cirkuleras ner i borrhålet. Målet är att borra ner till cirka 1000 meter. Etableringen av all utrustning pågår. Den beräknad borrstarten var den 6 juli.

Foto över PB4 2020-06-25

För ytterligare information kontakta:

Per Ahlenbäck

per.ahlenback@igrene.se

+4670 224 29 80

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar