Flaggningsmeddelande

Ragnar Krefting via helägda bolag vidaresäljer aktier som förvärvades i samband med senaste nyemissionen i AB Igrene

I går meddelades att i den riktade nyemissionen tecknade Ragnar Krefting genom Krefting Finans AB och TVR  Sport & Näringsliv AB 2 220 000 aktier.

Idag meddelas att Krefting Finans AB och TVR Sport & Näringsliv AB har överlåtit aktier i Igrene till en investerargrupp med bl.a Stefan och Peter Olsson, Stefan Karlsson och Karl-Johan Blank. Transaktionerna handlar om 14 aktieposter om totalt 1 875 000 aktier.

Ragnar Krefting privat och via helägda bolag äger härefter 684 000 aktier i Igrene (5.2 %).

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@nusnet.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Igrene har varit verksamt i 16 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar