Gasanalyser pekar ut nästa borrplats

En färsk rapport från det Franska Petroleuminstitutet avseende prover på gas, som tränger upp ur ett blott 220 meter djupt hål inom det s.k Morafältet, visar på mycket god kvalitet på gasen.

Franska Petroleuminstitutet, IFPEN, påvisar i denna rapport höga halter av metan, etan och även helium, vilket är positivt. Halterna av icke önskvärda gaser är försumbara. Analyserna visar

Metan                        96.26 %

Etan                            1.27

Helium                         0.02

Koldioxid                      0.31

Syre                             0.02

Kväve                           1.75

                                  99.63 %

Dessa gasprover har tagits från den plats där Igrenes första produktionshål kommer att borras. Se nedan.

Sveriges första produktionshål för gas

Det är nu klart att det produktionshål, som Igrene skall anlägga för att genomföra ett fullskaletest inom Morafältet, kommer att utföras av ett isländskt företag,

Alvarr Drilling & Engineering, med utrustning som fraktas över till Sverige från Island. Bolagets företrädare Fridfinnur K Danielson har mångårig erfarenhet av borrningar till stora djup. Se www.alvarr.is

Hålet kommer att borras till 700 meters djup med 15 cm som minsta diameter. Foderrör kommer att sättas ned till 150 meters djup för att stänga ute det grundvatten, som finns ovanför denna nivå. Kostnaderna uppgår till cirka 2.4 mkr.

Borrningarna väntas starta i tidig juli och slutföras inom 5 veckor.

Därefter kommer utrustning att appliceras/anslutas för att under ca 6 veckors tid testa vad detta enda hål kan producera i form av gasvolymer, kvalitet och uthållighet mm.

Totala kostnaderna för produktionstestet inkl borrningarna uppgår till cirka 5.4 mkr.

Produktion av naturgas har aldrig tidigare skett i Sverige. Det som nu sker inom Siljansringen och Morafältet sydväst Mora centralort tilldrar sig allmänt och medialt intresse.

För ytterligare information

kontakta Mats Budh, verkställande direktör,

mats.budh@igrene.se

070-650 62 26

Eller besök bolagets hemsida, www.igrene.se

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja för ca 71 000 hektar av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Taggar:

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar