Igrene drar ner aktiviteterna under vintern

Bolaget har valt att minska fältinsatser mm fram till dess vintern och kylan släppt sitt grepp och nya produktionstester kan återupptas i april. Fram till slutet av våren är behovet av vd reducerat. Bolagets nuvarande vd, Lars Svensson, minskar därför sitt engagemang gradvis fram till Årsstämman den 28 januari och kommer därefter att vara tjänstledig fram till genomförd test är konkluderad och aktivi-tetsnivån i bolaget åter normaliserats. Lars kvarstår under sin tjänsteledighet som aktiv deltagare i Igrenes nätverk.

Mats Budh, tidigare vd i AB Igrene, går in som tillförordnad vd fram till att dess att Lars Svensson återkommer i full tjänst senare under året.

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar