Igrene pausar borrningen vid PB4.

Report this content

AB Igrenes vidare fördjupning av Produktionsbrunn nr 4, (PB4), pausar och samarbetet med nuvarande entreprenör kommer inte att fortsätta.

Efter återstarten av borrningarna under vecka 29 har vi nu borrat till 481 meter. På grund av problem, ovan och under jord, pausar Igrene nuvarande borrning.

Efter den tecknade avsiktsförklaringen med ANSO, kommer Igrene att koncentrera arbetet på att ta fram ett mer anpassat undersöknings- och utvecklingsprogram för vätgasproduktion.

För ytterligare information kontakta:

Per Ahlenbäck

per.ahlenback@igrene.se

+4670 224 29 80

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar