Komplettering: Igrene drar in kapital för ett expansivt 2021

Report this content

Det noteras att aktieägarna Ragnar Krefting och Mats Budh med bolag inte tar någon ersättning för  sina brygglån till Igrene. Två andra långivare, som inte är aktieägare, erhåller traditionellt 5 % i etableringsavgift för lånet jämte 1 % i ränta på lånebeloppet per påbörjad 30-dagarsperiod.

Igrene har tagit brygglån i avvaktan på en nyemission under vårvintern. Men redan nu arbetar bolaget med den riktigt stora finansieringen av en produktionsanläggning för flytande naturgas, LNG.

Som förberedelse till ett mycket aktivt 2021 har Igrene tagit upp ett så kallat brygglån om 5 MSEK bland annat med stöd från befintliga aktieägarna Ragnar Krefting och Mats Budh med bolag. Detta lån skall i en senare företrädesemission konverteras till aktier.

Medlen från emissionen skall bland annat användas för att

  • driva ansökan om utvinnings- och miljötillstånd för en naturgasanläggning i Mora-fältet avseende flytande naturgas, LNG
  • slutföra borrningarna till 900 meters djup i Produktionsbrunn 4 med efterföljande produktionstester
  • fullfölja produktionstest i Produktionsbrunn 2 och även Produktionsbrunn 1
  • förbereda borrningar av Produktionsbrunn 5
  • förbereda finansieringen av en produktionsanläggning i Morafältet och utveckla det tekniska underlaget för den tilltänkta anläggningen

Samtidigt arbetar Igrene internationellt med finansieringen av en produktionsanläggning för LNG i Morafältet.

I ett längre perspektiv avser Igrene konvertera metangas till vätgas på ett miljöeffektivt sätt, vilket redovisats i tidigare pressmeddelanden.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar