Lyckad start på Produktionstest

På morgonen den 17:e oktober påbörjades en ny produktionstest av det fördjupade produktionshålet, VM 5, vid Morafältet.  

Redan vid några timmars produktion så noteras ett gasflöde av metangas på 80-100 m3 per timme vilket är 4-5 gånger mer än vid senaste produktionstestet som gjordes i maj vid samma fast då grundare hål.  

Under installationen av produktionsutrustningen observerades snabb tillströmning av gas och med efterföljande tryckuppbyggnad av systemet till 14 bar. 

Produktionstesten kommer nu att fortgå i 3 veckor för att utröna varaktighet och stabilitet av gaskällan och dess vidare förgreningar till andra gasreservoarer.  

För ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, verkställande direktör,

lars.svensson@igrene.se 

070-295 30 70

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i tretton år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar