Mark- och miljödomstolen avslår Igrenes överklagande

Report this content

Miljöprövningsdelegationen MPD vid Länsstyrelsen Dalarna avslog i oktober 2021 Igrenes ansökan om miljöprövning enligt Miljöbalken av rätten att gå i produktion av naturgas inom det så kallade Morafältet inom Siljansringen. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen, vilken nu meddelar att man avslår överklagandet.

I likhet med MPD godkänner Mark- och miljödomstolen Igrenes miljökonsekvensbeskrivning men inte rätten att producera naturgas. Det är uppenbart att domstolens majoritet (ingen enighet) bedömer användningen av naturgasen snarare än utvinningen av densamma.

-Det är svårt att inte uppfatta domen som politisk, säger Igrenes vd Mats Budh.

Igrene överväger vilka åtgärder som bolaget nu kommer att vidta.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, vd

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene vill tillvarata naturgasen i Siljansringen och utveckla klimatneutral vätgasproduktion. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas skapar inga miljöavtryck.

Igrene är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Se www.igrene.se