Marknadsmeddelande 198/18 - Information om företrädesemission i AB Igrene

Den 24 augusti 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ABI) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 27 augusti 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 4,50 SEK (1:5 á 4,50 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 30 augusti 2018 till och med den 14 september 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 30 augusti 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 30 augusti 2018 till och med den 18 september 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: ABI TR
ISIN-kod: SE0011616028
Orderbok-ID: 4J3P
CFI: RSSXXR
FISN: IGRENE/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 30 augusti 2018
Sista handelsdag: 14 september 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ABI BTA
ISIN-kod: SE0011616036
Orderbok-ID: 4J3N
CFI: ESNUFR
FISN: IGRENE/SH

Handelsperiod: 30 augusti 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 24 augusti 2018.

Stockholm den 22 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.