Marknadsmeddelande 200/15 – Handelsstopp i AB Igrene

Handeln i AB Igrenes aktier (ABI) har stoppats.

För mer information hänvisas till pressmeddelande från Igrene publicerat den 3 december 2015 och kommande pressmeddelande från AktieTorget.

Information om aktien:

Kortnamn: ABI
ISIN-kod: SE0006091476
Orderboks-ID: 102402

OBS: Orderboken har rensats.

Stockholm den 4 december 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se