Marknadsmeddelande 294/18 – Sista dag för handel med BTA i AB Igrene

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, ABI BTA, är den
28 november, 2018.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ABI BTA
ISIN-kod: SE0011616036
Orderboks-ID: 4J3N
CFI: ESNUFR
FISN: IGRENE/SH
Sista handelsdag: 28 november, 2018

Stockholm den 27 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.