Nyhetsbrev augusti/september 2017

INTRODUKTION
Avsikten med detta nyhetsbrev är att löpande och kortfattat informera aktieägare och andra intressenter om pågående huvudaktivitet i företaget. Ambitionen är att utge brevet ett par gånger i kvartalet på företagets hemsida.

PRODUKTIONSTESTER
Efter flera förberedelser vid det nyborrade produktionshålet, VM 6, kom ett nytt produktionstest igång i slutet av augusti. Tillrinningen av vatten har varit högre än installerad pumpkapacitet varför pumpkapaciteten kommer att mångdubblas och testen återupptas under hösten.
Fördjupningen av det i maj testade produktionshålet, VM 5, kom igång den 20.e september och har nu fördjupats till 350 meter. I mitten av oktober, och när 500 m djup har uppnåtts, planeras ett nytt produktionstest att utföras.

KÄRNBORRNING
Ny provborrning startade i början av september i närheten av befintliga produktionshål i Morafältet. Per den 28:e september har kärnprover tagits ned till 400 meter. På ca 300 m djup har olja har påvisats i en zon på 7-10 m. analyseras av Igrenes geologiska experter.

ANALYSER & RAPPORTER
Rapport från Petrografisk undersökning mottogs i månadsskiftet (se pressmeddelande från AB Igrene daterat september 1, 2017). Undersökningarna, som utförs av GRSU i Moskva visar att det finns en gedigen caprock med en tjocklek om 370 meter. Denna caprock består av sedimentära bergarter (kalk av olika sorter) som ligger horisontellt skiktade och som är så täta att de inte släpper igenom någon gas. Under caprocken återfinns urberget, som är sprucket och poröst. Den sammanlagda porositeten är hög liksom permeabiliteten (genomsläppligheten).

Lars Svensson, CEO Oktober 2, 2017 

AB Igrene 
Skålmyrsvägen 36       
792 50 Mora     
+46 702 953 070       
info@igrene.se, www.igrene.se 

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar