Slutligt resultat från emissionen

AB Igrene (publ) har under 2018 genomfört en företrädesemission, varvid 2 217 799 aktier emitterats, vilket tillfört bolaget 9 980 095,50 SEK före emissionskostnader. 

Registrering av de nya aktierna har nu skett hos Bolagsverket. Efter registreringen ökar det totala antalet aktier i Bolaget från 8 677 670 aktier till 10 895 469 st och aktiekapitalet ökar från 867 767,00 SEK till 1 089 546,90 SEK.

Den 28 november 2018 är sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) och stoppdag hos Euroclear för BTA är den 30 november 2018. De nya aktierna registreras på VP-konton den 4 december 2018.

Lars Svensson, VD

lars.svensson@igrene.se

070-295 30 70

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stock market och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i 13 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de undersökningstillstånd som nyligen utverkats, ämnar Igrene att fördjupa undersöknings arbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar