Styrelseledamoten Olle Starrin lämnar Igrenes styrelse

Report this content

Olle Starrin meddelar styrelsen för Igrene att han avgår av hälsoskäl

Starrin, f 1946, valdes in i Igrenes styrelse som suppleant i januari 2018 och i januari 2019 valdes han som ordinarie ledamot.

För ytterligare information kontakta:

Karl-Åke Johansson ordförande

karl-ake@minexp.se

+4670 625 22 57

Om Igrene 

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar