Valberedningens förslag inför årsstämman i Igrene

Inför årsstämman den 22 januari 2018 i AB Igrene (publ) föreslår valberedningen omval av ledamöterna:

Anders Rydberg
Yvonne Vertes von Sikorszky
Karl-Åke Johansson
Annette Berkhahn Blyhammar

Mats Budh 

Anders Wallgren, suppleant, avstår omval och valberedningen föreslår nyval av Olle Starrin, Lidingö, f 1946. Olle är utbildad ekonom och har arbetat under många år vid Stockholms Fondbörs som chefstjänsteman samt som vVD vid B&B Fondkommission. Olle arbetade även vid Affärsvärlden som konsult och grundade nättidningen Dagens Finans. Under de sista femton åren har Olle drivit egna företag inom förvaltning som ekonomisk rådgivare.

Arvoden

I arvode till styrelsen föreslås
4 prisbasbelopp till styrelseordförande
2 prisbasbelopp till vice styrelseordförande
1 prisbasbelopp till ledamot
0.5 prisbasbelopp till suppleant

Till valberedningen föreslås
3.000 kronor till ordförande
2.000 kronor till ledamot

För ytterligare information kontakta:

Anders Rydberg, ordförande          eller      Lars Svensson, VD
anders.rydberg@igrene.se             lars.svensson@igrene.se
070-536 32 36                                   070-295 30 70 

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare.
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.
Igrene har varit verksamt i 13 år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.
Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene att fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se  

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar