iioote, Netmore och Qualit har tecknat ett konsortialavtal

Report this content

Göteborg 2019-09-16

Konsortiepartnerna kommer arbeta tillsammans och erbjuda kunder som t. ex. försäkringsbolag, fastighetsbolag, statliga och kommunala bolag smarta LPWAN IoT-lösningar baserade på LPWAN och 3GPP.

Det noteras speciellt att samarbetet är icke-exklusivt och var part kan samarbeta med tredje part i andra projekt.

"För att möta den starkt växande IoT-marknaden i Sverige med lösningar baserade på LPWAN har iioote från start sökt samarbetspartners för att stärka sitt erbjudande till slutkunder. Det blir allt tydligare att vi börjar närma oss massutrullningar där flera parter måste samverka. Nu har ytterligare ett viktigt steg tagits i och med konsortialavtalet där vi tillsammans med Netmore och Qualit gör ett bra erbjudande ännu bättre med detta samarbete" säger Robert Spertina, VD på iioote.

”Vi är stolta över att bli utvalda som IoT-operatör i samarbetet. För att lyckas med storskaliga projekt krävs nära samarbete mellan olika parter, både för en högkvalitativ helhetslösning och projektleverans inom tidplan och budget. Samarbete ligger oss varmt om hjärtat då vi gärna ser Netmore som den naturliga partnern i ett växande ekosystem av IoT-lösningar. Det gäller alla våra affärsområden och med olika accesstekniker så som LoRaWAN®, WiFi eller via mobilnäten”, säger Martin Edofsson, Head of Products and Projects på Netmore.

”Vi har under flera år förberett vår organisation för den ökade efterfrågan på systemintegration och systemleveranser inom IoT. När nu efterfrågan kraftigt ökar står vi väl rustade, och med ett mycket kompetent nätverk av partners, för att tillgodose våra kunders behov, oavsett teknikval”, säger Per Meurling, VD för Quality IT Solutions AB.

 

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn 070-797 6788, robert.spertina@iioote.com

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group AB är en IoT operatör som utvecklar gemensamma och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Tillsammans med våra partners möjliggör vi säkra och heltäckande lösningar för fastigheter, industrier, städer och bostäder. Samverkan i nutid, för framtiden. Netmore Group bildades 2010 och finns listade på Nasdaq First North Growth Market.

Kontakt: Martin Edofsson, Head of Products and Projects, tfn 0730 343 553, martin.edofsson@netmoregroup.com

Om Qualit AB

Qualit är verksamt inom analys, projektering, systemsamordning, installation samt drift och underhåll av teknisk infrastruktur samt implementerad teknisk utrustning i näten. Bland applikationerna finns övervaknings-, och mätsystem bl.a. baserade på ovan nämnda teknologier. Bolaget levererar lösningar för kommunikationsnät för data-, och telekomnät, säkerhetssystem och fastighetsstyrning. Bland kunderna finns fastighetsägare (privata och allmännyttiga), stadsnät, energibolag och kommuner.

Kontakt: Per Meurling, VD, tfn 070-995 26 01, per.meurling@qualit.se 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar