iioote fortsätter sin frammarsch och värvar erfaren IT & Telekomveteran

iioote har värvat Jonas Högström som ansvarig för Stockholmsetableringen. Jonas stärker teamet med sin gedigna säljerfarenhet och teknikkunskap erhållen genom många års arbete från tjänsteföretag inom IT, Telekom och Energisektorn. Jonas har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

iioote bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att bidra och möjliggöra det uppdraget har iioote stärkt teamet med ytterligare en erfaren IoT-entusiastisk ingenjör med gedigen erfarenhet från införanden av nya tekniker inom IT och telekommunikations-sektorn.  

Jonas har arbetat över 20 år inom IT- och telekombranschen i ledande befattningar i internationella företag som Ericsson, IBM, Telia och Deutsche Telekom. Han har under de senaste åren även i sälj och rådgivande roll arbetat med att stödja mindre företags utveckling, inom sensorer/datainsamling samt styrning och optimering av energilösningar. Jonas har även genom sina starka analytiska förmåga hjälpt många företagskunder att välja rätt tekniklösning i förhållande till kostnad för att maximera utnyttjandet av ny teknik på ett optimalt sätt.

Robert Spertina VD på iioote säger ”Efter mångårigt internationellt samarbete med Jonas i positioner där han lett stora företag är jag absolut säker på att Jonas erfarenheter från olika branscher ger oss en solid möjlighet för iioote att utöka verksamheten i Stockholm inom ett mycket viktigt marknadsområde med stort behov av digitalisering. Jonas kommer tillföra många viktiga kompetenser som bygger på en mångfald av erfarenheter från både IT/telekom- och energisektorn”.

”Sverige och Norden ligger långt framme inom området intelligenta städer s.k Smart City. De IoT-lösningarna som iioote har på plats bidrar till denna utveckling och ger stor samhälls- och kundnytta med potentiellt stora kostnadsbesparingar och miljöförbättringar. Speciellt möjligheter till optimerat och minskat energiutnyttjande genom användande av rätt sensorer och övervakningssystem, gör att ventilation och temperatur regleras optimalt i fastigheter. Sensorer för fuktmätning ger tidig indikation av skadliga nivåer vilket bidrar till bättre inomhusmiljö samt minimerar potentiellt stora reparationskostnader. Distribution av el samt lokala transporter kan optimeras genom smarta sensorer och övervakningssystem vilket bidrar till ett hållbarare samhälle.

Det skall bli mycket spännande att vara med på denna resa tillsammans med iioote och få ut smarta lösningar i större skala på marknaden då LoRa nu är en etablerad teknik på många ställen i Sverige och växer för varje dag” säger Jonas Högström.

Vi på iioote önskar Jonas varmt välkommen till teamet!

 

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN). Vi bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn 070 797 6788, robert.spertina@iioote.com.

För mer information om iioote gå gärna in på vår hemsida, http://www.iioote.com.

Om oss

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin. iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN). Läs mer på vår hemsida www.iioote.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar