iioote och ppm Industrial samarbetar med att koppla upp mätare till WebIoT

Report this content

Göteborg 2020-04-16

iioote AB och ppm Industrial AB, Sveriges ledande leverantör inom gasmätning, gaslarm och gasvarnare, startar ett långtgående samarbete för att möjliggöra uppkoppling av mätare via LPWAN/3GPP till IoT-plattformen WebIoT.

En del av iiootes strategi är att samarbeta med de allra bästa och ledande leverantörerna för att bidra till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda potentialen för digitalisering.

"I arbetet med att möjliggöra uppkopplade och förädla industriella produkter med ett mervärde är ppm Industrial den mest branschkunniga partnern. Deras kunskaper inom gasmätning, gaslarm och gasvarnare är en viktig del av industriella applikationer som behöver smarta IoT-lösningar” säger Bertil Moberg, Head of IoT-Solutions på iioote.

Robert Spertina, VD & Head of IoT på iioote, kommenterar: ”Nu kan vi gemensamt skapa kundlösningar som går att applicera på alla befintliga och nya installationer över hela Sverige. Lösningarna kommer använda sig av traditionella mobila uppkopplingar likväl som LPWAN/LoRaWAN. Vi ser en mycket stor potential i detta spännande och viktiga samarbete".

”Våra lösningar med givare där övervakning och analys i dagsläget endast sker lokalt kommer att utökas och kopplas upp till iiootes plattform WebIoT och komplettera vårt erbjudande på ett mycket viktigt sätt och tillföra stor kundnytta” säger Staffan Nilsson Teknisk Försäljning syd /Area Sales Manager South på ppm Industrial.

Fredrik Nordberg, VD för ppm Industrial, kommenterar: ”Vi har länge letat efter rätt partner som har erfarenhet av och erbjuder expertis inom IoT och LPWAN. Samarbetet ökar vår närvaro i Norden och både stärker och breddar vårt erbjudande. Vi tar nu ett viktigt steg från smarta fabriker till smarta städer med iioote som partner”.

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn 070-797 6788, robert.spertina@iioote.com

Om ppm Industrial AB

ppm Industrial Sveriges ledande leverantör inom gasmätning, gaslarm och gasvarnare. Vi är ett privatägt bolag som startade 1991. Vi finns med huvudkontor i Göteborg samt regionkontor i Stockholm- och Malmöregionen. Med specificerad utrustning och regelbundet underhåll kan vi hjälpa våra kunder att säkerställa en trygg arbetsmiljö för produktion, hälsorisker och miljöpåverkan. Hos oss finns ett komplett utbud av produkter, service och utbildning inom gasmätning, gaslarm och gasvarnare, övervakning av explosiva och giftiga gaser, gas data loggers för långtidsövervakning, gaskromatografer, gasläcksökning mm. Givetvis har vi service på alla våra produkter.

Kontakt: Mathias Ström, Försäljningschef, tfn: 070-100 78 70, mathias.strom@ppmindustrial.se

Media

Media

Dokument & länkar