iioote och Qualit ingår samarbetsavtal kring IoT-lösningar

Samarbetsavtal sluts mellan iioote och Qualit där parterna kommer arbeta tillsammans och erbjuda t.ex. fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, statliga och kommunala bolag samt privata aktörer innovativa kostnadseffektiva LPWAN IoT-lösningar

iioote har utvecklat och lanserat flertalet innovativa IoT-lösningar tillsammans med branschexperter som vunnit marknadens förtroende och installationer har genomförts i fastigheter och i olika anläggningstillgångar. Nu utökas potentialen rejält i och med samarbetet med Qualit som till exempel har erfarenhet från ett stort antal offentliga upphandlingar inom bland annat stat och kommun från fasta nät, radionät och el, energi & säkerhet samt IoT.

- De flesta företagen har utmaningar med att hitta lösningar som är anpassade att ta hand om deras behov. Nya radioteknologier som t ex LoRaWAN, vilket iioote är experter på, kommer addera viktig information från tillgångar och ge stora besparingar hos våra kunder. Det ökande behovet av att spara pengar, ökad säkerhet och därmed utöka datainsamling inom många områden i samhället är ett resultat av den pågående globala digitaliseringen. Vi är mycket förhoppningsfulla att vi nu kan hjälpa kunder med lösningar som tidigare inte har varit tillgängliga, säger Per Meurling VD på Qualit AB.

- Robert Spertina VD på iioote AB säger att Qualit med mångårig erfarenhet av teleoperatörer, fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, statliga och kommunala bolag samt privata aktörer är en viktig samarbetspartner som kompletterar iioote på ett mycket betydelsefullt sätt. Alla de kunder som Qualit arbetar med har nu möjligheten att på ett enkelt sätt inkludera mångfalt fler IoT-lösningar för att övervaka data från exempelvis byggnader där det tidigare inte har varit tekniskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart.

iioote bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

 

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn 070-797 6788, robert.spertina@iioote.com

 

Om Qualit AB

Qualit är verksamt inom analys, projektering, systemsamordning, installation samt drift och underhåll av teknisk infrastruktur samt implementerad teknisk utrustning i näten. Bland applikationerna finns övervaknings-, och mätsystem bl.a. baserade på ovan nämnda teknologier. Bolaget levererar lösningar för kommunikationsnät för data-, och telekomnät, säkerhetssystem och fastighetsstyrning. Bland kunderna finns fastighetsägare (privata och allmännyttiga), stadsnät, energibolag och kommuner.

Kontakt: Per Meurling, VD, tfn 070-995 26 01, per.meurling@qualit.se  

 

Om oss

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin. iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN). Läs mer på vår hemsida www.iioote.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar