iioote och Rambo AB tar fram smart IoT-lösning för Återvinningscentraler

Report this content

Lysekil 2020-05-11

iioote AB och Rambo AB (Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag) tar fram en lösning för att säkerställa en säker arbetsmiljö för personal och en god besöksmiljö för Återvinningscentralens besökare.

För att hjälpa Rambos besökare och för att säkerställa en god arbetsmiljö på ÅVC i Lönndal har en smart IoT-lösning tagits fram som kommer räkna antalet in- och utpasserande bilar. Ett trafikljus kommer släppa in respektive stoppa bilar för inpassering. I framtiden kommer informationen även att finnas på Rambos hemsida/app där besökare kan se hur belastningen är just nu och historiska data kommer att kunna hjälpa besökaren att planera in sitt besök.

"Vi har ett mycket gott samarbete med Rambo där vi hjälpt dem med olika LoRaWAN lösningar som sparar tid och pengar för dem i deras dagliga arbete. Det är mycket inspirerande att få vara med och hjälpa ett företag i en bransch som är otrolig viktig och som behöver finna sätt att minimera påverkan på vår miljö. Att nu också kunna addera en lösning som hjälper deras besökare i dessa konstiga tider som ställer mycket på kant gör oss än mer stolta och vi ser att IoT kommer komma på bred front i efterspelen av Coronaviruset”, säger Robert Spertina, VD på iioote.

”Rambo ser fram emot att den lösning som vi tillsammans har utvecklat sätts i drift. Vi vill gärna att de som besöker våra Återvinningscentraler ska kunna göra detta på ett säkert och enkelt sätt. Att detta nu kan sättas i drift i samband med de rådande omständigheterna med Coronaviruset (Covid-19) där vi redan tidigare tagit åtgärder som begränsar antalet besökare som får vistas samtidigt på ÅVC. Första ÅVCer med passageräkning av besökare blir Lönndal och Hovenäset och fler är på gång. Vi ser att det finns många fler områden där IoT kan göra nytta och hjälpa oss att nå miljömålen.” säger Joakim O Jansson, Affärsområdeschef Avfallshantering på Rambo AB.

 

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn 070-797 6788, robert.spertina@iioote.com

 

Om Rambo AB

Rambo är ett kommunägt miljöföretag. Kunderna är hushåll, företag och verksamheter i de fyra ägarkommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Varje år hanterar Rambo ungefär 70 000 ton avfall. Men uppdraget är inte bara att ta hand om det avfall som uppstår på ett miljömässigt riktigt sätt. Vi ska även verka för att resurshushållningen och avfallshanteringen i ägarkommunerna är så god som möjligt. Rambo står för Regional Avfallsanläggning i mellersta Bohuslän.

Kontakt: Joakim O Jansson, Affärsområdeschef Avfallshantering, tfn 0523 - 66 77 21, joakim.o.jansson@rambo.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar