• news.cision.com/
  • iioote/
  • iioote och SensePro System bildar nytt samägt bolag för ergonomiska och miljövänliga smarta byggprodukter med integrerad trådlös sensorteknik

iioote och SensePro System bildar nytt samägt bolag för ergonomiska och miljövänliga smarta byggprodukter med integrerad trådlös sensorteknik

Report this content

SensePro System och iioote kommer gemensamt ta fram och marknadsföra smarta IoT-lösningar för fastigheter och byggnadsbranschen i samägt aktiebolag ”SenseIoT”. Partnerna kommer kombinera djupa kunskaper inom IoT med lång erfarenhet inom bygg och återställande av brand- och fuktskador mot bygg- och försäkringsbolagen i Norden och Tyskland i första fasen.

iioote är pionjärer och har lång erfarenhet av olika LPWAN tekniker med fokus inom LoRaWAN/NB-IoT och dess ekosystem. De är en väl etablerad och erkänd leverantör av smart IoT-plattform med AI, mångfald av kommersialiserade IoT-lösningar, tjänster, service och konsulttjänster inom IoT.

iioote har flertalet industriella IoT-lösning med sensorer för fastighetskunder och byggnadsbranschen/ industri. IoT-lösningarna och tjänsterna mäter många olika typer av data och används för att analysera användning, beteendemönster och effektivitet. Med den informationen kan de optimera resurser, minimera miljöpåverkan och spara mycket kostnader.

Sense Pro System har en lång erfarenhet inom bygg med att hantera samt återställa fuktskador och har utvecklat ett vattenskadesäkert våtrumssystem med integrerad trådlös passiv fuktsensorteknik för att upptäcka fukt och mögelskador. Produkterna är klimatsmarta, fuktstabila och återvinningsbara samtidigt som produkterna är mer ergonomiska och tidsbesparande. Systemet med produkterna uppfyller både europeiska ETAG certifiering och BKR:s nationella krav enligt BBV 21:1 uppdaterade branschregler. 

Sense Pro System intelligenta Smarta Badrums koncept gör arbetet mer ergonomiskt och tidsbesparande med 80% minskade lyft. Snabb och enkel montering vid renovering och nybyggnation. Vid renovering i hyresfastigheter är det extra fördelaktigt med kort renoveringstid med minskad extrakostnad för fastighetsägarna bl.a. alternativboende m.m.

- Sense Pro System som partner adderar ytterligare en mycket viktig pusselbit i vårt erbjudande inom fukt och vattenrelaterade problem i byggnader, ett problem som finns överallt i samhället och bara i Sverige kostar mer än 10Mdr kr årligen. Dessutom kan sensorerna hjälpa kunderna att undvika närkontakt i lägenheter/lokaler/kontor m.fl. för kontroll av skada och därmed följa hälso-rekommendationer, vilket är särskilt viktigt i pandemitider, säger Robert Spertina, VD på iioote.

– Med iioote som partner får vi tillgång till ytterligare mycket viktiga funktioner som kommer uppdatera våra produkter och systemlösningar med den senaste aktiva trådlösa sensortekniken och IoT plattform, vilket medger upptäckt av långsamma små läckage som ofta leder till omfattande mögelskador och dyra renoveringskostnader som följd. Med Sense Pro System Smarta Badrum får slut kunden full kontroll på eventuella läckage och skador i tid med iiootes aktiva trådlösa fuktsensorer som larmar direkt till en webbaserad övervakningscentral som ger tillgång till viktiga mätdata och kan därefter agera professionellt för att förhindra att en totalskada uppstår, säger Ulf Boart, VD på Sense Pro System Europa AB.

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin. iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn 070-797 6788, robert.spertina@iioote.com

Om Sense Pro System Europa AB

Sense Pro System arbetar med att utveckla, producera, marknadsföra och sälja det klimatsmarta intelligenta uppkopplade fuktindikeringssystem Smarta Badrum. Vi arbetar både mot det föreskrivandeledet som arkitekter, byggkonsulter, bostadsbolag, förvaltningsorganisationer, trähusindustrin samt byggföretagen och det gäller både mot nyproduktion och renoveringar. Samtidigt som vi samarbetar nära med försäkringsbolag för att förebygga vattenskador i hemmen och där varje undviken vattenskada är en stor vinst för både vår miljö- och klimat.  

Kontakt: Ulf Boart, VD, tfn 0708-55 69 08, ulf@senseprosystem.se