iioote och Viking Analytics lanserar en AI-baserad produkt som förutser svartmögeltillväxt

Göteborg 2020-09-28

Viking Analytics, en svensk start-up inom avancerad dataanalys och iioote, en IoT-lösningsleverantör och LoRa Alliance®-medlem, presenterade idag en ny produkt som använder artificiell intelligens (AI) för att upptäcka tidig debut av svartmögel (Stachybotrys chartarum) i byggnader. Algoritmen som utvecklats av Viking Analytics använder data som samlats in av sensorer för att upptäcka variationer i temperatur och fuktighet som indikerar risken för svamptillväxt, känd för att orsaka kostsamma skador i byggmaterial som träskivor och gips.

Fukt-, temperatur- och läckagesensorer installeras på platser där det finns en hög risk för vattenskador, så som badrum, kök, nära vattenledningsförgreningar och avloppssystem, där de automatiskt registrerar och trådlöst överför mätdata. Informationen skickas sedan till iiootes plattform WebIoT, i vilken en anomali-detekteringsalgoritm ständigt analyserar nivåer av fuktighet och temperatur som kan gynna tillväxten av svartmögel. Analysen visas i ett användarvänligt gränssnitt och utlöser larm när risknivån stiger, så att experter kan bestämma vilka åtgärder som ska vidtas baserat på data. SMS- och e-postnotifieringar kan lätt konfigureras.

Viking Analytics anomali-detekteringsalgoritm används normalt av komplexa tillverkningsindustrier, där många sensorer har installerats i processen och samlat in data i flera år. Enligt Stefan Lagerkvist, VD för Viking Analytics, visar det nya erbjudandet att ”sektorer som inte är beroende av dyra maskiner, till exempel försäkringsbranschen och fastighetsförvaltning, får stor nytta av Internet of Things (IoT) och vår dataanalys. Vi tar nu ett viktigt steg i företagets utveckling genom att inkludera smarta städer”, förklarar han.

Det nya erbjudandet är ett resultat av ett partnerskap mellan företagen som startade i september 2019 för att lösa ett problem för ett VA-bolag samt ett försäkringsföretag för att upptäcka en tidig risk för uppkomst av svart mögel och agera på det. Användningen av artificiell intelligens sparar tid som man annars spenderar på att manuellt gå igenom data och dessutom kan personer utan data-science utbildning analysera och fatta bättre beslut baserat på data.

Robert Spertina, VD och Head of IoT på iioote, förklarar att kunna övervaka och upptäcka fukt innan det orsakar omfattande skador är extremt viktigt för byggföretag, hyresvärdar, fastighetsägare och försäkringsbolag. “Undersökningar visar att det kostar mer än 6 miljarder kronor varje år för husägare i Sverige, vilket direkt påverkar ersättningen som försäkringsbolagen betalar. En av våra kunder beräknade att besparingen för ett vattenläckage motsvarar investeringen av över 100 sensorer, så det är verkligen en kostnadseffektiv lösning,” tillägger han.

Sensorerna är trådlösa med flera kilometers räckvidd, batteridrivna med många års drift och kan anslutas till offentliga eller privata LoRaWAN-radionätverk byggda för IoT.

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin. iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn 070-797 6788, robert.spertina@iioote.com

Om Viking Analytics:

Viking Analytics grundades 2017 och tillhandahåller programvara för process- och övrig tillverkningsindustri för att effektivisera produktion med hjälp av datadrivna lösningar. Vi hjälper organisationer att utnyttja potentialen i deras tillverkningsdata och möjliggör prediktiva åtgärder. Tillsammans med Viking Analytics accelererar företag sin digitala omvandling.

Kontakt: info@vikinganalytics.se  www.vikinganalytics.se

Om oss

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin. iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN). Läs mer på vår hemsida www.iioote.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar