iioote ställer ut på Smart Society 23–24 april i Stockholm

Report this content

iioote på Smart Society IoT-event på Quality Hotel Friends Stockholm som fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som Netmore verkar för.  

”Netmore anordnar eventet Smart Society för att samla alla de lösningar, tekniker och leverantörer som finns inom Internet of Things (IoT). Netmore är en ledande leverantör i Sverige av IoT-nät med kommunikationstekniker som LoRaWAN®, 2G, 3G, 4G, förberedd för 5G, NBIoT och WiFi. Allt i kombination med vårt eget corenät. Alla tekniker och tjänster som finns inom IoT ska samverka för fastigheter, städer och hela vårt samhälle - ett helt ekosystem för IoT där samverkan är nyckeln till framgång.”

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle, våra affärsmodeller och vår livsstil. iioote är redo, digitalt rustade med en teknikoberoende IoT-plattform med AI/ML samt mångfald av innovativa IoT-lösningar på plats redo att skalas. Boka möte med iioote den oberoende systemintegratören och diskutera lösningar.

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg- och maskinindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället.

Läs mer om oss på vår hemsida www.iioote.com och information om Smart Society hittar du här.

 

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn 070-797 6788, robert.spertina@iioote.com

Media

Media

Dokument & länkar