iioote välkomnar Edvin & Gustav till Utvecklingsteamet!

Edvin Gavell och Gustav Olsson studerar sista året till Internet of Things Developer på KYH Yrkeshögskola i Göteborg och de gör nu sin LIA (Lärande I Arbete) och examensarbete hos iioote. Utbildningen fokuserar på teknisk problemlösning och programmering där kommersiella och tekniska möjligheter i snabb utveckling är nyckelfaktorer i utvecklingen av att identifiera affärsnyttan i en teknisk tillämpning.

Edvin är Sjöingenjör med stort teknikintresse som valt att skola om sig. Datorer och dylikt har varit med sen tidiga tonåren och nu är IoT-utvecklare nästa steg.

Gustav har bakgrund som byggnadshantverkare och har tagit steget att utbilda sig till IoT-utvecklare. Det har alltid funnits ett intresse för teknik och att bygga saker.

Edvin och Gustav kommer arbeta i iiootes utvecklingsteam som är snabbrörliga och tillämpar Agil systemutveckling enligt scrum-metoden. Arbetsuppgifter i iiootes innovativa plattform WebIoT kommer variera över tiden med en röd tråd genom hela praktiken fram till avslutat examensarbete och leds av Head of IoT Solutions Bertil Moberg. 

iioote värdesätter i allra högsta grad att Edvins och Gustavs tidigare erfarenheter är betydelsefulla i deras LIA & examensarbete på iioote. Det är viktigt att iioote är med och ger dem en bra grund för deras fortsatta val av väg framåt inom Internet of Things som ansedda branschkunniga veteraner. Varmt välkomna till oss på iioote och vi alla ser fram emot spännande utmaningar med er!

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Kontakt: Bertil Moberg, Head of IoT Solutions, tfn 070 987 2939, bertil.moberg@iioote.com

För mer information om iioote gå gärna in på vår hemsida, http://www.iioote.com

Prenumerera