iioote välkomnar Freddy till utvecklingsteamet!

Report this content

Göteborg 2019-12-11

Freddy Kellerman studerar sista året till Teknisk Testare på KYH Yrkeshögskola i Göteborg och gör sin LIA (Lärande I Arbete) med start i januari hos iioote. Freddy brinner för att effektivisera och automatisera testning som passar perfekt att applicera på iiootes IoT-lösningar och IoT-plattformen WebIoT.

Freddy och två studiekompisar har redan startat med ett projektarbete där de gör automatiserade API-tester på iiootes innovativa plattform WebIoT. Freddy kommer medverka i med det fortsatta arbetet med strukturerad testning och automatisering av plattform och end-to-end lösningar med både hårdvara och mjukvara baserat på LPWAN standarder som LoRaWANTM och NB-IoT m.fl.

iioote hjälper företag, kommuner och organisationer att välja rätt IoT teknik med lösningar som inkluderar sensorer, access till IoT nät (Gateway) och applikation för presentation av data. För att ytterligare öka kvaliteten i vår plattform och lösningar förstärker vi nu vår testning med en teknisk testare som kommer jobba i vårt utvecklingsteam tillsammans med Head of IoT Solutions Bertil Moberg.  

Vi hälsar Freddy varmt välkommen till oss på iioote och ser fram emot att få ha honom i vårt team under våren 2020!

iioote bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

 

Om iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Kontakt: Bertil Moberg, Head of IoT Solutions, tfn 070 987 2939, bertil.moberg@iioote.com

För mer information om iioote gå gärna in på vår hemsida, http://www.iioote.com

Media

Media

Dokument & länkar